Soru:

21221224 Yağış rejimi düzensiz bölgeler 8. Aşağıdaki grafikte şehirsel ve kırsal nüfus oranlarının Dünya geneli, K ve L ülkeleri

21221224
Yağış rejimi düzensiz bölgeler
8.
Aşağıdaki grafikte şehirsel ve kırsal nüfus oranlarının
Dünya geneli, K ve L ülkelerindeki oransal dağılımı
gösterilmiştir.
Kırsal nüfus
Şehirsel nüfus
(%)
100
90
(%20)
80
(%46)
70
60
(%85)
50
40
30
(%54)
(%80)
20
10
(%15)
0
Dünya
K ülkesi
L ülkesi
Buna göre, yalnızca grafikteki bilgiler dikkate
alındığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
K ülkesinin şehirsel nüfus oranı, Dünya geneli
şehirsel nüfus oranından yüksektir.
B) L ülkesinin kırsal nüfus oranı, Dünya geneli kırsal
nüfus oranından yüksektir.
CK ülkesinin kırsal nüfus oranı, hem Dünya geneli
hem de L ülkesinin kırsal nüfus oranından düşüktür.
DY Dünya geneli şehirsel nüfus oranı, L ülkesinin
şehirsel nüfus oranından yüksektir.
Dünya geneli en az kırsal nüfus oranına sahip ülke
K'dir.
ESEN YAYINLARI

21221224 Yağış rejimi düzensiz bölgeler 8. Aşağıdaki grafikte şehirsel ve kırsal nüfus oranlarının Dünya geneli, K ve L ülkelerindeki oransal dağılımı gösterilmiştir. Kırsal nüfus Şehirsel nüfus (%) 100 90 (%20) 80 (%46) 70 60 (%85) 50 40 30 (%54) (%80) 20 10 (%15) 0 Dünya K ülkesi L ülkesi Buna göre, yalnızca grafikteki bilgiler dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? K ülkesinin şehirsel nüfus oranı, Dünya geneli şehirsel nüfus oranından yüksektir. B) L ülkesinin kırsal nüfus oranı, Dünya geneli kırsal nüfus oranından yüksektir. CK ülkesinin kırsal nüfus oranı, hem Dünya geneli hem de L ülkesinin kırsal nüfus oranından düşüktür. DY Dünya geneli şehirsel nüfus oranı, L ülkesinin şehirsel nüfus oranından yüksektir. Dünya geneli en az kırsal nüfus oranına sahip ülke K'dir. ESEN YAYINLARI