Soru:

22. 20. Yeryüzündeki okyanus, deniz, göl, akarsu, bataklık gibi alanlar su ekosistemi olarak ifade edilir. Bu ekosistemlerin gen

22.
20. Yeryüzündeki okyanus, deniz, göl, akarsu, bataklık
gibi alanlar su ekosistemi olarak ifade edilir.
Bu ekosistemlerin genel özellikleri ile ilgili aşağı-
dakilerden hangisi söylenemez?
MEB 2020-2021
Derin
Y Derin deniz çukurları canlıların korunması için uy-
gun alanlar olduğundan biyoçeşitlilik yönünden
zengindir.
B) Akarsuların denize döküldükleri ağız kısımları kay-
naklarına göre biyoçeşitlik yönünden daha zengin-
dir.
C) Tatli suya sahip göllerdeki biyoçeşitlilik aci ve so-
dalı göllere göre daha fazladır.
D) Sığ su birikintilerinin üzerinde bataklık ekosistemi-
ne ait canlılar bulunur.
E) Sıcak denizlerdeki mercan resifleri farklı türlere ait
çok sayıda canlıya ev sahipliği yapar.
202

22. 20. Yeryüzündeki okyanus, deniz, göl, akarsu, bataklık gibi alanlar su ekosistemi olarak ifade edilir. Bu ekosistemlerin genel özellikleri ile ilgili aşağı- dakilerden hangisi söylenemez? MEB 2020-2021 Derin Y Derin deniz çukurları canlıların korunması için uy- gun alanlar olduğundan biyoçeşitlilik yönünden zengindir. B) Akarsuların denize döküldükleri ağız kısımları kay- naklarına göre biyoçeşitlik yönünden daha zengin- dir. C) Tatli suya sahip göllerdeki biyoçeşitlilik aci ve so- dalı göllere göre daha fazladır. D) Sığ su birikintilerinin üzerinde bataklık ekosistemi- ne ait canlılar bulunur. E) Sıcak denizlerdeki mercan resifleri farklı türlere ait çok sayıda canlıya ev sahipliği yapar. 202