Soru:

22. Hiçbir ülke tam olarak kendi ihtiyacını üretebilecek kapasitede ham madde, sermaye veya üretime sahip değildir. Bundan dolay

22. Hiçbir ülke tam olarak kendi ihtiyacını üretebilecek
kapasitede ham madde, sermaye veya üretime sahip
değildir.
Bundan dolayı ülkeler;
I. sahip olduğu fazla ham maddeleri veya ürettiği
ürünleri diğer ülkelere satarken,
II. yetersiz olduğu ham madde veya ürünleri ise
diğer ülkelerden alırlar.
Buna göre Türkiye'nin sahip olduğu ve yetersiz ol-
duğu kaynaklar göz önünde bulundurulursa, aşa-
ğıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlış olur?
II
A)
Bor
Taş kömürü
B)
Mermer
Petrol
C)
Fosfat
Kurşun
Doğal gaz
D)
Krom
E)
Fildspat
Boksit

22. Hiçbir ülke tam olarak kendi ihtiyacını üretebilecek kapasitede ham madde, sermaye veya üretime sahip değildir. Bundan dolayı ülkeler; I. sahip olduğu fazla ham maddeleri veya ürettiği ürünleri diğer ülkelere satarken, II. yetersiz olduğu ham madde veya ürünleri ise diğer ülkelerden alırlar. Buna göre Türkiye'nin sahip olduğu ve yetersiz ol- duğu kaynaklar göz önünde bulundurulursa, aşa- ğıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlış olur? II A) Bor Taş kömürü B) Mermer Petrol C) Fosfat Kurşun Doğal gaz D) Krom E) Fildspat Boksit