Soru:

23. Cümle Ögeleri Sevgili Öğrenciler, Cümlenin temel ve yardımcı ögeleri vardır. Temel ögeler yüklem ve öznedir. Yüklem: Yapılan

23.
Cümle Ögeleri
Sevgili Öğrenciler,
Cümlenin temel ve yardımcı ögeleri vardır. Temel ögeler yüklem ve öznedir.
Yüklem: Yapılan işi, gerçekleşen durumu bir yargıya bağlayarak anla-
tan ögedir. Yüklem, çekimli bir fiil veya ek fiille çekimlenmiş bir isim ve-
ya isim soylu bir sözcüktür.
Özne: Yüklemde bildirilen işi yapan, bir durumun veya oluşun içinde olan
ögedir. "Kim, ne" özneyi bulduran sorulardır.
TÜRKÇE
Buna göre aşağıdakilerin hangisinde yüklem yanlış gösterilmiştir?
A) Denizcilikte olumsuz hava şartlarına karşı önlem almak önemli bir beceridie
BY Denizciler yaklaşan bir fırtınayı önceden tahmin edebilirler.
C) Anemometre teknelerde rüzgârın hızını ölçmeye yarayan ve özel olarak üretilen bir cihazdır.
D) Rüzgâr gemiye zarar verebilecek hızdaysa kaptan geminin rotasını değiştirir.

23. Cümle Ögeleri Sevgili Öğrenciler, Cümlenin temel ve yardımcı ögeleri vardır. Temel ögeler yüklem ve öznedir. Yüklem: Yapılan işi, gerçekleşen durumu bir yargıya bağlayarak anla- tan ögedir. Yüklem, çekimli bir fiil veya ek fiille çekimlenmiş bir isim ve- ya isim soylu bir sözcüktür. Özne: Yüklemde bildirilen işi yapan, bir durumun veya oluşun içinde olan ögedir. "Kim, ne" özneyi bulduran sorulardır. TÜRKÇE Buna göre aşağıdakilerin hangisinde yüklem yanlış gösterilmiştir? A) Denizcilikte olumsuz hava şartlarına karşı önlem almak önemli bir beceridie BY Denizciler yaklaşan bir fırtınayı önceden tahmin edebilirler. C) Anemometre teknelerde rüzgârın hızını ölçmeye yarayan ve özel olarak üretilen bir cihazdır. D) Rüzgâr gemiye zarar verebilecek hızdaysa kaptan geminin rotasını değiştirir.