Soru:

2373! 0. Insanlar, ihtiyaçlarını karşılayabilmek için doğrudan veya dolaylı olarak doğaya müdahale etmektedir. Bu durum, do- gad

2373!
0. Insanlar, ihtiyaçlarını karşılayabilmek için doğrudan veya
dolaylı olarak doğaya müdahale etmektedir. Bu durum, do-
gadaki dengeye zarar vermekte ve bazı beşeri kaynaklı afet-
lerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır.
Aşağıda verilen doğal afetlerden hangisinin ortaya çık-
masında insanların doğrudan ya da dolaylı etkisi yok-
tur?
A) Heyelan
C) Erozyon
B) Sel ve taşkınlar
D) Tsunami
E) çiğ

2373! 0. Insanlar, ihtiyaçlarını karşılayabilmek için doğrudan veya dolaylı olarak doğaya müdahale etmektedir. Bu durum, do- gadaki dengeye zarar vermekte ve bazı beşeri kaynaklı afet- lerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Aşağıda verilen doğal afetlerden hangisinin ortaya çık- masında insanların doğrudan ya da dolaylı etkisi yok- tur? A) Heyelan C) Erozyon B) Sel ve taşkınlar D) Tsunami E) çiğ