Soru:

250 300 300 TIL -640 250 160 620 C 170 Bu haritalarda bulunmayan yer şekilleri aşağıdaki lerin hangisinde bir arada verilmiştir?

250
300
300
TIL
-640
250
160
620
C
170
Bu haritalarda bulunmayan yer şekilleri aşağıdaki
lerin hangisinde bir arada verilmiştir?
A) Kapalı çukur, tepe, kuru dere yatağı, boyun
Delta, Om eğrisi, mevsimlik akarsu, haliç
C) Dağ yamacı, vadi yamacı, boyun, sırt
D) Tepe, vadi, akarsu, yamaç
E) Sırt, boyun, vadi, göl

250 300 300 TIL -640 250 160 620 C 170 Bu haritalarda bulunmayan yer şekilleri aşağıdaki lerin hangisinde bir arada verilmiştir? A) Kapalı çukur, tepe, kuru dere yatağı, boyun Delta, Om eğrisi, mevsimlik akarsu, haliç C) Dağ yamacı, vadi yamacı, boyun, sırt D) Tepe, vadi, akarsu, yamaç E) Sırt, boyun, vadi, göl