Soru:

26. Herhangi bir alanın 1950'li ve 2000'li yıllara ait topoğrafya haritaları incelendiğinde doğal ortamda insan etkisi ile meyda

26. Herhangi bir alanın 1950'li ve 2000'li yıllara ait
topoğrafya haritaları incelendiğinde doğal ortamda insan
etkisi ile meydana gelen değişmeler daha net görülebilir.
Bu değişime bağlı olarak topoğrafya haritalarında
aşağıdakilerden hangisi gözlenemez?
A) Göl sayısının farklılığı
V ME
B) Ulaşım ağının değişmesi
C) Taşkına uğrayan alanların değişmesi
D) Kentsel alanlardaki farklılaşma
E) Bitki örtüsündeki farklılaşma

26. Herhangi bir alanın 1950'li ve 2000'li yıllara ait topoğrafya haritaları incelendiğinde doğal ortamda insan etkisi ile meydana gelen değişmeler daha net görülebilir. Bu değişime bağlı olarak topoğrafya haritalarında aşağıdakilerden hangisi gözlenemez? A) Göl sayısının farklılığı V ME B) Ulaşım ağının değişmesi C) Taşkına uğrayan alanların değişmesi D) Kentsel alanlardaki farklılaşma E) Bitki örtüsündeki farklılaşma