Soru:

26. Türkiye'nin bulunduğu yer kabuğu tabakası; hareket hâlindeki magmanın etkisiyle alcalma Yükselma ve kırılmaya uğramıştır. Te

26. Türkiye'nin bulunduğu yer kabuğu tabakası; hareket hâlindeki magmanın etkisiyle alcalma Yükselma ve kırılmaya
uğramıştır. Tersiyer'de tektonik hareketlerin etkili olduğu ülkemizde Anadolu'nun büyük bölüme kara hâlini almıştır.
Daha sonra dış kuvvetler tarafından aşındırılarak hafifleyen bu kara parçası. Kuvaterner'de epirojenezle yükselmeye
başlamıştır.
Bu duruma kanıt olarak;
1. platoların geniş yer kaplaması,
Ur. ortalama yükseltisinin fazla olması,
ill. batısında akarsuların delta oluşturması,
iç kesimlerinde volkanik dağların bulunması
özelliklerinden hangileri gösterilebilir?
A) I ve II.
Byl ve III.
C) II ve III.
D) II ve IV.
E) til ve lv.

26. Türkiye'nin bulunduğu yer kabuğu tabakası; hareket hâlindeki magmanın etkisiyle alcalma Yükselma ve kırılmaya uğramıştır. Tersiyer'de tektonik hareketlerin etkili olduğu ülkemizde Anadolu'nun büyük bölüme kara hâlini almıştır. Daha sonra dış kuvvetler tarafından aşındırılarak hafifleyen bu kara parçası. Kuvaterner'de epirojenezle yükselmeye başlamıştır. Bu duruma kanıt olarak; 1. platoların geniş yer kaplaması, Ur. ortalama yükseltisinin fazla olması, ill. batısında akarsuların delta oluşturması, iç kesimlerinde volkanik dağların bulunması özelliklerinden hangileri gösterilebilir? A) I ve II. Byl ve III. C) II ve III. D) II ve IV. E) til ve lv.