Soru:

27. Aşağıdaki grafikte Türkiye'de turizm gelirlerinin cograti bölgelere göre dağılımı (%) gösterilmiştir. Iç Anadolu Bölgesi Diğ

27. Aşağıdaki grafikte Türkiye'de turizm gelirlerinin
cograti bölgelere göre dağılımı (%) gösterilmiştir.
Iç Anadolu
Bölgesi
Diğer
Bölgeler
4%
10%
Akdeniz
Bölgesi
13%
Marmara
Bölgesi
48%
Ege Bölgesi
25%
Buna göre yalnızca grafiğe bakılarak;
1. Marmara'ya gelen turist sayısı Ege'den
fazladır.
II. Istanbul, Marmara'da en fazla turistin ziya-
ret ettiği merkezdir.
III. İç Anadolu'nun turizm geliri diğer bölgelerin
oranından fazladır.
hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalpiz I
B), Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve ill
E)
Il ve m
YEDIKLIM.
29

27. Aşağıdaki grafikte Türkiye'de turizm gelirlerinin cograti bölgelere göre dağılımı (%) gösterilmiştir. Iç Anadolu Bölgesi Diğer Bölgeler 4% 10% Akdeniz Bölgesi 13% Marmara Bölgesi 48% Ege Bölgesi 25% Buna göre yalnızca grafiğe bakılarak; 1. Marmara'ya gelen turist sayısı Ege'den fazladır. II. Istanbul, Marmara'da en fazla turistin ziya- ret ettiği merkezdir. III. İç Anadolu'nun turizm geliri diğer bölgelerin oranından fazladır. hangilerine ulaşılabilir? A) Yalpiz I B), Yalnız II C) Yalnız III D) I ve ill E) Il ve m YEDIKLIM. 29