Soru:

27.Aşağıda verilenlerden hangisi doğrudan nüfus sayımları sonucunda elde edilemez? A) Nüfus artış hızı B) Toplam nüfus miktarı C

27.Aşağıda verilenlerden hangisi doğrudan
nüfus sayımları sonucunda elde edilemez?
A) Nüfus artış hızı
B) Toplam nüfus miktarı
C) Aritmetik nüfus yoğunluğu
D) Yaş gruplarına göre dağılım
E) Cinsiyet gruplarına göre dağılım

27.Aşağıda verilenlerden hangisi doğrudan nüfus sayımları sonucunda elde edilemez? A) Nüfus artış hızı B) Toplam nüfus miktarı C) Aritmetik nüfus yoğunluğu D) Yaş gruplarına göre dağılım E) Cinsiyet gruplarına göre dağılım