Soru:

3. 1. Deniz canlılarının kabuk oluşumu: Biyosferden hidrosfere II. Fotosentez: Atmosferden biyosfere 1II. Fosil yakıt oluşumu: B

3.
1. Deniz canlılarının kabuk oluşumu: Biyosferden
hidrosfere
II.
Fotosentez: Atmosferden biyosfere
1II. Fosil yakıt oluşumu: Biyosferden litosfere
tas
IV. Karbonlatlı kayaçların oluşumu: Litosferden hid-
rosfere
Tüketilen karbonun, hangi ortamdan alınıp hangi
ortamda biriktirildiğiyle ilgili yukarıdaki eşleştir-
melerden hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
-D) II ve IV
E) III ve IV
Oksijen (O₂) döngüsü ile karbon döngüsü arasında
sıkı bir ilişki vardır. Oksijenin canlılar tarafında
solunum yoluyla alınması oksijen döngüsünün b
bölümünü oluşturur.
Oksijenin atmosfere canlılar tarafından geri d
ülmesini sağlayan en önemli olay aşağıd

3. 1. Deniz canlılarının kabuk oluşumu: Biyosferden hidrosfere II. Fotosentez: Atmosferden biyosfere 1II. Fosil yakıt oluşumu: Biyosferden litosfere tas IV. Karbonlatlı kayaçların oluşumu: Litosferden hid- rosfere Tüketilen karbonun, hangi ortamdan alınıp hangi ortamda biriktirildiğiyle ilgili yukarıdaki eşleştir- melerden hangileri doğrudur? A) I ve II B) I ve III C) II ve III -D) II ve IV E) III ve IV Oksijen (O₂) döngüsü ile karbon döngüsü arasında sıkı bir ilişki vardır. Oksijenin canlılar tarafında solunum yoluyla alınması oksijen döngüsünün b bölümünü oluşturur. Oksijenin atmosfere canlılar tarafından geri d ülmesini sağlayan en önemli olay aşağıd