Soru:

3 10. Erozyon dünyanın her yerinde söz konusu bölgenin basta joomorfolojik ve klimatolojik özelliklerine bağlı olarak az ya da ç

3
10. Erozyon dünyanın her yerinde söz konusu bölgenin basta
joomorfolojik ve klimatolojik özelliklerine bağlı olarak az ya
da çok görülmektedir. Normal düzeyde seyretmesi halinde
doğadaki kendini yenileme özelligi ile tamir edilebilecek bir
hasar bırakır. Fakat özellikle bitki örtüsünden mahrum olan
alanlarda erozyon, olması gerekenin çok üstüne çıkmakta
ve bu bölgelerde toprak örtüsü zamanla kaybolarak arazi ço
raklaşmaktadır.
Ekvator
Haritada gösterilen alanların bitki örtüsü özellikleri dikkate
alındığında hangisinde toprak örtüsünün erozyonla çorak-
laşmasının diğer alanlardan daha hızlı gerçekleşmekte ol-
duğu söylenebilir?
A) I
B) II
C) III
D)
EV
2
1. Mevlana'ya göre; Tanni, ses ve söz olarak insanda belirmiş-
tir. Insan, kendisindeki Tanrı sirrina askla erisir ve bilgi sahi-

3 10. Erozyon dünyanın her yerinde söz konusu bölgenin basta joomorfolojik ve klimatolojik özelliklerine bağlı olarak az ya da çok görülmektedir. Normal düzeyde seyretmesi halinde doğadaki kendini yenileme özelligi ile tamir edilebilecek bir hasar bırakır. Fakat özellikle bitki örtüsünden mahrum olan alanlarda erozyon, olması gerekenin çok üstüne çıkmakta ve bu bölgelerde toprak örtüsü zamanla kaybolarak arazi ço raklaşmaktadır. Ekvator Haritada gösterilen alanların bitki örtüsü özellikleri dikkate alındığında hangisinde toprak örtüsünün erozyonla çorak- laşmasının diğer alanlardan daha hızlı gerçekleşmekte ol- duğu söylenebilir? A) I B) II C) III D) EV 2 1. Mevlana'ya göre; Tanni, ses ve söz olarak insanda belirmiş- tir. Insan, kendisindeki Tanrı sirrina askla erisir ve bilgi sahi-