Soru:

3. Aşağıdaki haritada Türkiye'deki beş yer nu- maralandırılarak koyu renkle gösterilmiştir. 4 3 5 os 2 Bu yerlerin hangisinde tu

3. Aşağıdaki haritada Türkiye'deki beş yer nu-
maralandırılarak koyu renkle gösterilmiştir.
4
3
5
os
2
Bu yerlerin hangisinde turizm faaliyetine
bağlı olarak nüfus yoğunluğu yıl içerisin-
de daha az değişir?
Palme Yayınevi
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

3. Aşağıdaki haritada Türkiye'deki beş yer nu- maralandırılarak koyu renkle gösterilmiştir. 4 3 5 os 2 Bu yerlerin hangisinde turizm faaliyetine bağlı olarak nüfus yoğunluğu yıl içerisin- de daha az değişir? Palme Yayınevi A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5