Soru:

3. Aşağıdakilerden hangisi yerleşmelerin kırsal ya da kentsel olarak ayrımında kul- lanılan kriterlerden birisi değildir? A) Nüf

3. Aşağıdakilerden hangisi yerleşmelerin
kırsal ya da kentsel olarak ayrımında kul-
lanılan kriterlerden birisi değildir?
A) Nüfus miktarı
B) Nüfus yoğunluğu
Meskenlerin büyüklüğü
D) Sosyal yaşam olanakları
E) Yürütülen ekonomik faaliyetler
Değerlendirme
ve
Ölçme

3. Aşağıdakilerden hangisi yerleşmelerin kırsal ya da kentsel olarak ayrımında kul- lanılan kriterlerden birisi değildir? A) Nüfus miktarı B) Nüfus yoğunluğu Meskenlerin büyüklüğü D) Sosyal yaşam olanakları E) Yürütülen ekonomik faaliyetler Değerlendirme ve Ölçme