Soru:

3. Harita olarak kabul edilebilecek ilk çizimler, tarih öncesi döneme kadar uzanır. Tarih öncesi çağlara ait ilk çiziler ülkemiz

3. Harita olarak kabul edilebilecek ilk çizimler, tarih öncesi döneme kadar uzanır.
Tarih öncesi çağlara ait ilk çiziler ülkemizde aşağıdaki yerlerden hangisinde bulunmuştur?
A Çatalhöyük
B Kultepe
C Gordion
DÜrgüp-göreme
E Aslantepe

3. Harita olarak kabul edilebilecek ilk çizimler, tarih öncesi döneme kadar uzanır. Tarih öncesi çağlara ait ilk çiziler ülkemizde aşağıdaki yerlerden hangisinde bulunmuştur? A Çatalhöyük B Kultepe C Gordion DÜrgüp-göreme E Aslantepe