Soru:

3. Köyden küçük, idari ve ekonomik olarak köye bağlı olan köy altı yerleşmeleri bazı kişilerin çeşitli nedenlerle köy- den ayrıl

3.
Köyden küçük, idari ve ekonomik olarak köye bağlı olan
köy altı yerleşmeleri bazı kişilerin çeşitli nedenlerle köy-
den ayrılarak küçük birimler halinde oluşturdukları yerleş-
melerdir.
M
Köy Altı Yerleşmeleri
or
Geçici Yerleşmeler
Kalıcı Yerleşmeler
Yayla
Kom
X
Oba
Y
Yukarıda Türkiye'deki köy altı yerleşmelerini gösteren
grafikte, numaralandırılarak boş bırakılan yerleşme
tipine aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
X
Y
A)
Mezra
Kom
B)
Oba
Çiftlik
Ağil
C)
Dam
Ô
D)
Dam
Mezra
E)
Divan
Yayla

3. Köyden küçük, idari ve ekonomik olarak köye bağlı olan köy altı yerleşmeleri bazı kişilerin çeşitli nedenlerle köy- den ayrılarak küçük birimler halinde oluşturdukları yerleş- melerdir. M Köy Altı Yerleşmeleri or Geçici Yerleşmeler Kalıcı Yerleşmeler Yayla Kom X Oba Y Yukarıda Türkiye'deki köy altı yerleşmelerini gösteren grafikte, numaralandırılarak boş bırakılan yerleşme tipine aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? X Y A) Mezra Kom B) Oba Çiftlik Ağil C) Dam Ô D) Dam Mezra E) Divan Yayla