Soru:

3. Sanayileşme ve kentleşmeye bağlı olarak oluşan atıklar top- rak kirliliğine yol açmakta, toprak verimliliğini azaltmakta- dır

3. Sanayileşme ve kentleşmeye bağlı olarak oluşan atıklar top-
rak kirliliğine yol açmakta, toprak verimliliğini azaltmakta-
dır.
Bu durum aşağıdaki yörelerden hangisinde yaygın ola-
rak rastlanır?
A) Çukurova
C) Yıldız Dağları
B) Doğu Karadeniz
D) Erzurum-Kars
E) Biga Yarımadası
30

3. Sanayileşme ve kentleşmeye bağlı olarak oluşan atıklar top- rak kirliliğine yol açmakta, toprak verimliliğini azaltmakta- dır. Bu durum aşağıdaki yörelerden hangisinde yaygın ola- rak rastlanır? A) Çukurova C) Yıldız Dağları B) Doğu Karadeniz D) Erzurum-Kars E) Biga Yarımadası 30