Soru:

3. Şer li o 1. Ovalar önemli tarım alanları konumundadır. Fakat günü- müzde bu verimli tarım alanları üzerinde sanayi tesisleri

3. Şer
li o
1. Ovalar önemli tarım alanları konumundadır. Fakat günü-
müzde bu verimli tarım alanları üzerinde sanayi tesisleri
kurularak tarım alanlarının daraldığı gözlenir.
Istanbul
Gofam
Ardahen
Balikest
Antalya
Türkiye haritası üzerinde belirlenen yerlerin hangisin-
de, kırsal alan konumunda iken sanayi tesisleri
yoğunluğu ile sanayi bölgesi haline dönüşmüştür?
AI
(B) ||
C) III
D) IV
E) V
Sanayi al Zonguldat, Karabble
, Howarden's
Bursa, lamir, istanbul, Gorlu, Luleburgaz

3. Şer li o 1. Ovalar önemli tarım alanları konumundadır. Fakat günü- müzde bu verimli tarım alanları üzerinde sanayi tesisleri kurularak tarım alanlarının daraldığı gözlenir. Istanbul Gofam Ardahen Balikest Antalya Türkiye haritası üzerinde belirlenen yerlerin hangisin- de, kırsal alan konumunda iken sanayi tesisleri yoğunluğu ile sanayi bölgesi haline dönüşmüştür? AI (B) || C) III D) IV E) V Sanayi al Zonguldat, Karabble , Howarden's Bursa, lamir, istanbul, Gorlu, Luleburgaz