Soru:

3. Serbest bölge, ülkede geçerli ticari, mali ve iktisa- di alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya k

3. Serbest bölge, ülkede geçerli ticari, mali ve iktisa-
di alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin
uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, Sına ve
ticari faaliyetler için daha geniş teşviklerin tanın-
dığı ve fiziki olarak ülkenin diğer kısımlarından
ayrılan yerler olarak tanımlanabilir.
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde serbest
bölgelerin kuruluş amaçlarından biri değildir?
- A) İhracat odaklı üretim ve yatırımları destekle-
mek
B) Ülkeye yapılacak yabancı yatırımları ve tekno-
lojik girişleri teşvik etmek
C) İşletmelerin iç ticaretteki etkisini artırmak
D) Uluslararası ticaretin gelişimini desteklemek
E) Sağlanan teşvik ve avantajlarla düşük maliyetli
mal üretimi ve ihracatını sağlamak

3. Serbest bölge, ülkede geçerli ticari, mali ve iktisa- di alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, Sına ve ticari faaliyetler için daha geniş teşviklerin tanın- dığı ve fiziki olarak ülkenin diğer kısımlarından ayrılan yerler olarak tanımlanabilir. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde serbest bölgelerin kuruluş amaçlarından biri değildir? - A) İhracat odaklı üretim ve yatırımları destekle- mek B) Ülkeye yapılacak yabancı yatırımları ve tekno- lojik girişleri teşvik etmek C) İşletmelerin iç ticaretteki etkisini artırmak D) Uluslararası ticaretin gelişimini desteklemek E) Sağlanan teşvik ve avantajlarla düşük maliyetli mal üretimi ve ihracatını sağlamak