Soru:

3. Sıcak ve soğuk hava kütlelerinin karşılaşma alan- larında cephe yağışları meydana gelir. Aşağıdaki yerlerden hangisinde cephe

3. Sıcak ve soğuk hava kütlelerinin karşılaşma alan-
larında cephe yağışları meydana gelir.
Aşağıdaki yerlerden hangisinde cephe yağışla-
rının daha çok oluştuğu söylenebilir?
A) Amazon Havzası'nda
B) Kongo Havzası'nda
C) Güneydoğu Asya'da
D) Grönland Adası'nın kuzeyinde
E) Akdeniz Havzası ülkelerinde

3. Sıcak ve soğuk hava kütlelerinin karşılaşma alan- larında cephe yağışları meydana gelir. Aşağıdaki yerlerden hangisinde cephe yağışla- rının daha çok oluştuğu söylenebilir? A) Amazon Havzası'nda B) Kongo Havzası'nda C) Güneydoğu Asya'da D) Grönland Adası'nın kuzeyinde E) Akdeniz Havzası ülkelerinde