Soru:

3. So 111 insanlar tarafından ağaç kesilerek, yakılarak ormanların ortadan kaldırılması sonucunda oluşan bozkırlara "antro- poje

3.
So 111
insanlar tarafından ağaç kesilerek, yakılarak ormanların
ortadan kaldırılması sonucunda oluşan bozkırlara "antro-
pojen bozkır" adı verilir.
Yukar
hangi
Buna göre, Türkiye'de bazı yerlerdeki bozkırın antro-
pojen bozkır olmasının göstergeleri arasında yer alır?
A) Toprakların tarım için elverişli olmasının
B) Yer yer orman ağacı topluluklarına rastlanması
C) Kırsal kesimde temel geçim kaynağının tarım ve hay-
vacılık olması
D) İç bölgelerde yüksek ve geniş düzlüklerin bulunması
E) Otsu bitki türlerinin yaygın olması
yerle
rur?
A)

3. So 111 insanlar tarafından ağaç kesilerek, yakılarak ormanların ortadan kaldırılması sonucunda oluşan bozkırlara "antro- pojen bozkır" adı verilir. Yukar hangi Buna göre, Türkiye'de bazı yerlerdeki bozkırın antro- pojen bozkır olmasının göstergeleri arasında yer alır? A) Toprakların tarım için elverişli olmasının B) Yer yer orman ağacı topluluklarına rastlanması C) Kırsal kesimde temel geçim kaynağının tarım ve hay- vacılık olması D) İç bölgelerde yüksek ve geniş düzlüklerin bulunması E) Otsu bitki türlerinin yaygın olması yerle rur? A)