Soru:

3. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan günümüze kadar geçen süre incelendiğinde nüfus politikaları dört döneme ayrılır. Bu döne

3. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan günümüze kadar
geçen süre incelendiğinde nüfus politikaları dört döneme
ayrılır. Bu dönemler ve uygulanan politikalar tabloda
verilmiştir.
Dönem
Nüfus Politikası
1923 - 1965
Nüfus artış hızını yükseltme
Il
1965 - 1980
-
1980 - 2005
Nüfus artış hızını düşürme
Nüfusun niteliğini iyileştirme
Doğum oranlarını yükseltme
IV
2005 +
Bu dönemlerden hangilerinde genç nüfusun ülke
içindeki oranını arttırmayı amaçlanmıştır?
anin
A) I ve II
B) I ve IV
B
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV

3. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan günümüze kadar geçen süre incelendiğinde nüfus politikaları dört döneme ayrılır. Bu dönemler ve uygulanan politikalar tabloda verilmiştir. Dönem Nüfus Politikası 1923 - 1965 Nüfus artış hızını yükseltme Il 1965 - 1980 - 1980 - 2005 Nüfus artış hızını düşürme Nüfusun niteliğini iyileştirme Doğum oranlarını yükseltme IV 2005 + Bu dönemlerden hangilerinde genç nüfusun ülke içindeki oranını arttırmayı amaçlanmıştır? anin A) I ve II B) I ve IV B C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV