Soru:

30° 30° 15° 15° 40° 30° sy- eri, nil- Ja şit ni 30° 40° i. Y bölgesi X bölgesi Yukarıda verilen bölgelerin matematik konum özell

30°
30°
15°
15°
40°
30°
sy-
eri,
nil-
Ja
şit
ni
30°
40°
i.
Y bölgesi
X bölgesi
Yukarıda verilen bölgelerin matematik konum
özellikleri düşünüldüğünde aşağıdakilerden han-
gisi çıkartılamaz?
A) X bölgesi Ekvator'un kuzeyinde bulunmaktadır.
B) Y bölgesi Oğlak Dönencesi'nin dışında yer almak-
tadır.
C) X bölgesinde ülkemizden toprak parçası yer alır.
D) Y bölgesinden hareket eden bir kişi, ülkemize ulaş-
mak için Ekvator'u geçmek zorundadır.
E) Y bölgesinde kış mevsimi yaşanırken X bölgesinde
gece süresi en uzundur.

30° 30° 15° 15° 40° 30° sy- eri, nil- Ja şit ni 30° 40° i. Y bölgesi X bölgesi Yukarıda verilen bölgelerin matematik konum özellikleri düşünüldüğünde aşağıdakilerden han- gisi çıkartılamaz? A) X bölgesi Ekvator'un kuzeyinde bulunmaktadır. B) Y bölgesi Oğlak Dönencesi'nin dışında yer almak- tadır. C) X bölgesinde ülkemizden toprak parçası yer alır. D) Y bölgesinden hareket eden bir kişi, ülkemize ulaş- mak için Ekvator'u geçmek zorundadır. E) Y bölgesinde kış mevsimi yaşanırken X bölgesinde gece süresi en uzundur.