Soru:

35. Aşağıda bazı ekstrem doğa olayları ve sonuçları eşleşti- rilmiştir. 1. Meteor düşmesi - Tsunami dalgaları II. Volkanik patla

35. Aşağıda bazı ekstrem doğa olayları ve sonuçları eşleşti-
rilmiştir.
1. Meteor düşmesi - Tsunami dalgaları
II. Volkanik patlamalar - Heyelan
III. Ekstrem sıcaklıklar - Set göllerinin oluşması
IV. Kuraklık - Salgın hastalıkların yaşanması
Bu eşleştirmelerden hangileri doğrudur?
A) I ve 1
B) Ive III
C) I, III ve IV
D) II, II e IV
F/1, II ve IV

35. Aşağıda bazı ekstrem doğa olayları ve sonuçları eşleşti- rilmiştir. 1. Meteor düşmesi - Tsunami dalgaları II. Volkanik patlamalar - Heyelan III. Ekstrem sıcaklıklar - Set göllerinin oluşması IV. Kuraklık - Salgın hastalıkların yaşanması Bu eşleştirmelerden hangileri doğrudur? A) I ve 1 B) Ive III C) I, III ve IV D) II, II e IV F/1, II ve IV