Soru:

35. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) OPEC Kuruluşu: Eylül 1960/ Bağdat 2022 yılı üye sayısı: 12 Kuruluş amacı: Petrol fiy

35.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC)
OPEC
Kuruluşu:
Eylül 1960/ Bağdat
2022 yılı üye sayısı: 12
Kuruluş amacı:
Petrol fiyatlarını belirlemek,
üye ülkelerin petrol politika-
larını koordine etmek, verimli,
ekonomik ve düzenli bir üre-
tim süreci sağlamak
Üye Ülkeler
1. Venezuella
7. Katar
2. Irak
8. Nijerya
3. İran
9. Suudi Arabistan
4. Cezayir
10. Angola
5. Ekvador
11. Libya
6. Kuveyt
12. Birleşik Arap Emirlikleri
Bilgi haritasında numaranmış OPEC üyesi ülke-
lerden hangileri, Afrika Kıtası'nda yer alır?
A) 1-2-3-4
B) 4-8-10-11
C) 5-6-7-9
D) 1-4-8-10
E) 2 5-9-12
2

35. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) OPEC Kuruluşu: Eylül 1960/ Bağdat 2022 yılı üye sayısı: 12 Kuruluş amacı: Petrol fiyatlarını belirlemek, üye ülkelerin petrol politika- larını koordine etmek, verimli, ekonomik ve düzenli bir üre- tim süreci sağlamak Üye Ülkeler 1. Venezuella 7. Katar 2. Irak 8. Nijerya 3. İran 9. Suudi Arabistan 4. Cezayir 10. Angola 5. Ekvador 11. Libya 6. Kuveyt 12. Birleşik Arap Emirlikleri Bilgi haritasında numaranmış OPEC üyesi ülke- lerden hangileri, Afrika Kıtası'nda yer alır? A) 1-2-3-4 B) 4-8-10-11 C) 5-6-7-9 D) 1-4-8-10 E) 2 5-9-12 2