Soru:

36. Aşağıdakilerden hangisi, Dünya'nın küresel şeklinin ortaya çıkardiği sonuçların ülkemizdeki yangımalarından biri olarak söyl

36.
Aşağıdakilerden hangisi, Dünya'nın
küresel
şeklinin
ortaya çıkardiği
sonuçların ülkemizdeki yangımalarından
biri olarak söylenebilir?
A) Doğu bölgelerimizde sıcaklığın daha
düşük olması,
B) Iç bölgelerde karacal iklimin daha etkili
olması,
C) Güney kesimlerinde ürünlerin daha
çabuk olgunlaşması,
b) Güneşin en geç bati Kiyılarımızda
dogmast,
E) Kisa
mesafell iklim deginimlerinin
olmasi

36. Aşağıdakilerden hangisi, Dünya'nın küresel şeklinin ortaya çıkardiği sonuçların ülkemizdeki yangımalarından biri olarak söylenebilir? A) Doğu bölgelerimizde sıcaklığın daha düşük olması, B) Iç bölgelerde karacal iklimin daha etkili olması, C) Güney kesimlerinde ürünlerin daha çabuk olgunlaşması, b) Güneşin en geç bati Kiyılarımızda dogmast, E) Kisa mesafell iklim deginimlerinin olmasi