Soru:

36. Bir ülkede farklı kültürlerin bir arada görülmesi; I. mutlak konumun elverişli olması, II. farklı ülkelerden yoğun göç almas

36. Bir ülkede farklı kültürlerin bir arada görülmesi;
I. mutlak konumun elverişli olması,
II. farklı ülkelerden yoğun göç alması,
III. yer şekillerinin çeşitlilik göstermesi,
IV. ekonomik faaliyetlerin gelişmiş olması
durumlarından hangileriyle açıklanabilir?
A) I ve II
B) I've III
D) II ve IV
E) III ve IV
C) II ve III

36. Bir ülkede farklı kültürlerin bir arada görülmesi; I. mutlak konumun elverişli olması, II. farklı ülkelerden yoğun göç alması, III. yer şekillerinin çeşitlilik göstermesi, IV. ekonomik faaliyetlerin gelişmiş olması durumlarından hangileriyle açıklanabilir? A) I ve II B) I've III D) II ve IV E) III ve IV C) II ve III