Soru:

37. Aşağıda üç ülkenin bazı demografik özellikleri verilmiştir. 4 Ülkeler Özellikler I Ülkede ortalama yaşam süresi 60 yılın alt

37. Aşağıda üç ülkenin bazı demografik özellikleri verilmiştir.
4
Ülkeler
Özellikler
I
Ülkede ortalama yaşam süresi 60 yılın altın-
dadır.
II
Geligmens
Ülkede yaşlı nüfus oranı %20 civarındadır. Gelmemiş
Gelinis
III
Ülkede nüfus artış hızı %0,5'in altındadır.
Bu veriler işığında söz konusu ülkelerin nasıl bir nüfus
politikası izlemesi gerekir?
I
II
III
A)
Arttırıcı
Azaltıcı
Azaltıcı
B)
Arttırıcı
Arttırıcı
Azaltıcı
C
Arttiric)
Arttirici
Azaltıcı
Azaltıcı
Azaltıcı
Arttiric
co
Azaltıcı
Azaltıcı
Azaltıcı

37. Aşağıda üç ülkenin bazı demografik özellikleri verilmiştir. 4 Ülkeler Özellikler I Ülkede ortalama yaşam süresi 60 yılın altın- dadır. II Geligmens Ülkede yaşlı nüfus oranı %20 civarındadır. Gelmemiş Gelinis III Ülkede nüfus artış hızı %0,5'in altındadır. Bu veriler işığında söz konusu ülkelerin nasıl bir nüfus politikası izlemesi gerekir? I II III A) Arttırıcı Azaltıcı Azaltıcı B) Arttırıcı Arttırıcı Azaltıcı C Arttiric) Arttirici Azaltıcı Azaltıcı Azaltıcı Arttiric co Azaltıcı Azaltıcı Azaltıcı