Soru:

37. Etkili bir nüfus politikası oluşturmak için nüfus politikala- rinin uygulanacağı ülkenin temel özellikleri incelenmeli- dir.

37. Etkili bir nüfus politikası oluşturmak için nüfus politikala-
rinin uygulanacağı ülkenin temel özellikleri incelenmeli-
dir.
Buna göre bir ülkede nüfus politikaları belirlenirken;
1. Ekonomik faaliyetler
II. Eğitim durumu
III. İşgücü potansiyeli
Sv. Toplumsal değerler
V. Cinsiyete göre nüfus dağılımı
yukarıda verilen özelliklerden hangisinin daha az et-
kili olması beklenir?
B) II C III D IV
C)
)
E V
A) 1
B

37. Etkili bir nüfus politikası oluşturmak için nüfus politikala- rinin uygulanacağı ülkenin temel özellikleri incelenmeli- dir. Buna göre bir ülkede nüfus politikaları belirlenirken; 1. Ekonomik faaliyetler II. Eğitim durumu III. İşgücü potansiyeli Sv. Toplumsal değerler V. Cinsiyete göre nüfus dağılımı yukarıda verilen özelliklerden hangisinin daha az et- kili olması beklenir? B) II C III D IV C) ) E V A) 1 B