Soru:

37. Külkesi nüfus artış hızını artırıcı, L ülkesi ise nüfus artış hızını azaltıcı politikalar izlemiştir. Her iki ülke de uzunca

37. Külkesi nüfus artış hızını artırıcı, L ülkesi ise nüfus artış
hızını azaltıcı politikalar izlemiştir. Her iki ülke de uzunca
bir dönem uyguladıkları bu politikalarda başarıya
ulaşmıştır.
I
Bu ülkelerle ilgili olarak,
1. Külkesinde genç nüfus oranı artmıştır.
1. Kölkesinde yaşlı nüfus miktarı azalmıştır.
1. Lalkesinde doğum oranı azalmıştır.
IV Lülkesinin genç nüfus oranı artmıştır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) I ve II
B! I ve III
) Il ve III
D) | ve IV
ve IV
olmaksuzir

37. Külkesi nüfus artış hızını artırıcı, L ülkesi ise nüfus artış hızını azaltıcı politikalar izlemiştir. Her iki ülke de uzunca bir dönem uyguladıkları bu politikalarda başarıya ulaşmıştır. I Bu ülkelerle ilgili olarak, 1. Külkesinde genç nüfus oranı artmıştır. 1. Kölkesinde yaşlı nüfus miktarı azalmıştır. 1. Lalkesinde doğum oranı azalmıştır. IV Lülkesinin genç nüfus oranı artmıştır. yargılarından hangileri doğrudur? A) I ve II B! I ve III ) Il ve III D) | ve IV ve IV olmaksuzir