Soru:

37. Tek başına köy ola- mayacak kadar kü- çüktür. Birkaç ma- hallenin birleştirilerek köy oluşturulmasıdır. Daha çok Batı Kara-

37.
Tek başına köy ola-
mayacak kadar kü-
çüktür. Birkaç ma-
hallenin birleştirilerek
köy oluşturulmasıdır.
Daha çok Batı Kara-
deniz'de görülür.
Göçebe hayvan-
cılığa bağlı, ça-
dırlardan oluşan
yerleşmedir.
Köyün dışında kü-
çükbaş hayvan sü-
rülerinin barınması
için hayvan sahiple-
ri tarafından kurulan
yerleşmelerdir.
Genellikle tarım, ba-
zen de hayvancılığın
yapıldığı, Türkiye'nin
doğu bölgelerinde
görülen bir veya bir-
kaç aileye ait olan
yerleşme türüdür.
Yandaki tabloda Türkiye'deki bazı
köy altı yerleşmelerinin özellikleri
verilmiştir.
Buna göre, aşağıdaki köy altı yerleşmelerinden hangisinin açıklaması yukarıda verilenler içerisinde yoktur?
A) Yayla
B) Ağıl
C) Mezra
D) Oba
E) Divan

37. Tek başına köy ola- mayacak kadar kü- çüktür. Birkaç ma- hallenin birleştirilerek köy oluşturulmasıdır. Daha çok Batı Kara- deniz'de görülür. Göçebe hayvan- cılığa bağlı, ça- dırlardan oluşan yerleşmedir. Köyün dışında kü- çükbaş hayvan sü- rülerinin barınması için hayvan sahiple- ri tarafından kurulan yerleşmelerdir. Genellikle tarım, ba- zen de hayvancılığın yapıldığı, Türkiye'nin doğu bölgelerinde görülen bir veya bir- kaç aileye ait olan yerleşme türüdür. Yandaki tabloda Türkiye'deki bazı köy altı yerleşmelerinin özellikleri verilmiştir. Buna göre, aşağıdaki köy altı yerleşmelerinden hangisinin açıklaması yukarıda verilenler içerisinde yoktur? A) Yayla B) Ağıl C) Mezra D) Oba E) Divan