Soru:

37. Türk kültürünün izlerini ve coğrafi derinliğini batıda 20° doğu boylamında, Macaristan'daki Gül Baba Tekke- si'nden doğuda 1

37. Türk kültürünün izlerini ve coğrafi derinliğini batıda 20°
doğu boylamında, Macaristan'daki Gül Baba Tekke-
si'nden doğuda 100° doğu boylamındaki tarım havza-
sına, güneyde Somali-Etiyopya-Sudan'dan kuzeyde
Sibirya'ya kadar olan sahada görmek mümkündür.
TV
ill
Bu açıklamaya göre haritada numaralandırılmış
alanlardan hangisi Türk kültürü havzasında bulun-
maz?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

37. Türk kültürünün izlerini ve coğrafi derinliğini batıda 20° doğu boylamında, Macaristan'daki Gül Baba Tekke- si'nden doğuda 100° doğu boylamındaki tarım havza- sına, güneyde Somali-Etiyopya-Sudan'dan kuzeyde Sibirya'ya kadar olan sahada görmek mümkündür. TV ill Bu açıklamaya göre haritada numaralandırılmış alanlardan hangisi Türk kültürü havzasında bulun- maz? A) I B) II C) III D) IV E) V