Soru:

38. Yanma, düşme, sürtünme veya benzer bir fiziksel / kimyasal hareketle güç elde edilerek iş yapmada yararlanılan kaynaklara en

38. Yanma, düşme, sürtünme veya benzer bir fiziksel
/ kimyasal hareketle güç elde edilerek iş yapmada
yararlanılan kaynaklara enerji kaynakları denir.
Enerji kaynakları devamlılık açısından yenilenebi-
lir ve yenilemeyen enerji kaynakları olmak üzere
ikiye ayrılır.
Hamitabat
V. Çatalağzı
II. Soma
IV. Karakaya
III. Sarayköy
Buna göre, yukarıdaki haritada numaralandı-
rılmış santrallerden hangilerinde enerji üretimi
yenilenebilir kaynaklardan sağlanmaktadır?
A) Yalnız! B) I ve II C) Yalnız III
D) III ve IV E) I, II ve V

38. Yanma, düşme, sürtünme veya benzer bir fiziksel / kimyasal hareketle güç elde edilerek iş yapmada yararlanılan kaynaklara enerji kaynakları denir. Enerji kaynakları devamlılık açısından yenilenebi- lir ve yenilemeyen enerji kaynakları olmak üzere ikiye ayrılır. Hamitabat V. Çatalağzı II. Soma IV. Karakaya III. Sarayköy Buna göre, yukarıdaki haritada numaralandı- rılmış santrallerden hangilerinde enerji üretimi yenilenebilir kaynaklardan sağlanmaktadır? A) Yalnız! B) I ve II C) Yalnız III D) III ve IV E) I, II ve V