Soru:

39. Akdeniz kıyıları, medeniyetlerin ilk kurulduğu alan- lardan biridir. Tarım alanların az olması, akarsula- rin varlığı, kıyıl

39. Akdeniz kıyıları, medeniyetlerin ilk kurulduğu alan-
lardan biridir. Tarım alanların az olması, akarsula-
rin varlığı, kıyılarında liman olmaya elverişli ada ve
yarımadaların bulunması bu bölgede lyonya, Lidya,
Yunan, Fenike ve Roma gibi uygarlıkların

39. Akdeniz kıyıları, medeniyetlerin ilk kurulduğu alan- lardan biridir. Tarım alanların az olması, akarsula- rin varlığı, kıyılarında liman olmaya elverişli ada ve yarımadaların bulunması bu bölgede lyonya, Lidya, Yunan, Fenike ve Roma gibi uygarlıkların kurulma- sına neden olmuştur. Bu medeniyetlerden bazıları yeraltı ve yerüstü kaynakları bakımından zengin ol- madıklarından deniz ticaretine yönelmişlerdir ve ihti- yaçlarının bir bölümünü denizlerden karşılamışlardır. Akdeniz uygarlıkları yeni şehir ve koloniler kurarken buradaki insanlar daha geniş ticari imkânlar sunan alanlara yerleşmişlerdir. Yukarıdaki parçaya göre, Akdeniz uygarlığıyla il- gili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Akdeniz uygarlıkları genelde yer şekillerin enge- beli olduğu alanlarda kurulmuştur. Doğal kaynaklar yönüyle zengin olmadıklarından ticarete ağırlık vermişlerdir. Ada ve yarımadalardan oluşan yerlerde kurul- muşlardır. Akdeniz Akdeniz uygarlıkları geniş alüvyonların bulun- dukları yerlerde kurulmuş ve gelişmişlerdir. Akdeniz uygarlıkları çeşitli yerlerde koloniler kur- muşlardır. 12 X X Palme Yayınevi

Soru Çözümünü Göster

Hesabını oluştur.
Sorunun çözümünü gör!

  • Ücretsiz 3 soru kredisi kazan
  • Günlük hediyelerini al
  • Fotoğraflarla sorularını sor

Zaten hesabın var mı ? Giriş yap