Soru:

39. Akdeniz kıyıları, medeniyetlerin ilk kurulduğu alan- lardan biridir. Tarım alanların az olması, akarsula- rin varlığı, kıyıl

39. Akdeniz kıyıları, medeniyetlerin ilk kurulduğu alan-
lardan biridir. Tarım alanların az olması, akarsula-
rin varlığı, kıyılarında liman olmaya elverişli ada ve
yarımadaların bulunması bu bölgede lyonya, Lidya,
Yunan, Fenike ve Roma gibi uygarlıkların kurulma-
sına neden olmuştur. Bu medeniyetlerden bazıları
yeraltı ve yerüstü kaynakları bakımından zengin ol-
madıklarından deniz ticaretine yönelmişlerdir ve ihti-
yaçlarının bir bölümünü denizlerden karşılamışlardır.
Akdeniz uygarlıkları yeni şehir ve koloniler kurarken
buradaki insanlar daha geniş ticari imkânlar sunan
alanlara yerleşmişlerdir.
Yukarıdaki parçaya göre, Akdeniz uygarlığıyla il-
gili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Akdeniz uygarlıkları genelde yer şekillerin enge-
beli olduğu alanlarda kurulmuştur.
Doğal kaynaklar yönüyle zengin olmadıklarından
ticarete ağırlık vermişlerdir.
Ada ve yarımadalardan oluşan yerlerde kurul-
muşlardır.
Akdeniz
Akdeniz uygarlıkları geniş alüvyonların bulun-
dukları yerlerde kurulmuş ve gelişmişlerdir.
Akdeniz uygarlıkları çeşitli yerlerde koloniler kur-
muşlardır.
12
X
X
Palme Yayınevi

39. Akdeniz kıyıları, medeniyetlerin ilk kurulduğu alan- lardan biridir. Tarım alanların az olması, akarsula- rin varlığı, kıyılarında liman olmaya elverişli ada ve yarımadaların bulunması bu bölgede lyonya, Lidya, Yunan, Fenike ve Roma gibi uygarlıkların kurulma- sına neden olmuştur. Bu medeniyetlerden bazıları yeraltı ve yerüstü kaynakları bakımından zengin ol- madıklarından deniz ticaretine yönelmişlerdir ve ihti- yaçlarının bir bölümünü denizlerden karşılamışlardır. Akdeniz uygarlıkları yeni şehir ve koloniler kurarken buradaki insanlar daha geniş ticari imkânlar sunan alanlara yerleşmişlerdir. Yukarıdaki parçaya göre, Akdeniz uygarlığıyla il- gili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Akdeniz uygarlıkları genelde yer şekillerin enge- beli olduğu alanlarda kurulmuştur. Doğal kaynaklar yönüyle zengin olmadıklarından ticarete ağırlık vermişlerdir. Ada ve yarımadalardan oluşan yerlerde kurul- muşlardır. Akdeniz Akdeniz uygarlıkları geniş alüvyonların bulun- dukları yerlerde kurulmuş ve gelişmişlerdir. Akdeniz uygarlıkları çeşitli yerlerde koloniler kur- muşlardır. 12 X X Palme Yayınevi