Soru:

39. Ara çe ar ha sa B 38. Ekolojik ayak izi, insanların kullandığı yenilenebilir kaynakları sağlayabilmek için gereken, biyoloji

39. Ara
çe
ar
ha
sa
B
38. Ekolojik ayak izi, insanların kullandığı yenilenebilir
kaynakları sağlayabilmek için gereken, biyolojik
olarak verimli toprak ve suyun bulunduğu
alanın hesabıdır. Ekolojik ayak izi, 1961-2007
yılları arasında iki katına çıkmıştır. 2007 yılında
insanların toplam ayak izi 18 milyar kha, yani kişi
başına 2,7 kha olarak hesaplandı. (Ekolojik ayak
izi küresel haklar kısaca kha olarak hesaplanır.)
Dünyanın kapasitesi ise yalnızca 11.9 milyar
kha'dır. Bu da kişi başına 1,8 kha eder. Bu
şekilde yaşamaya devam edersek ihtiyaçlarımızı
karşılamak için 2050 yılında 2,8 gezegene
ihtiyacımız olacak. Bir Amerikalının ayak izi 43
Afrikalınınkine eşit. Dünyadaki herkes ABD'deki
ortalama bir vatandaşın tüketim alışkanlıklarına
sahip olsa ihtiyaçlarımızın karşılanabilmesi için
4,5 gezegene ihtiyacımız olur.
Bu bilgiye göre, aşağıdakilerden hangisine
ulaşılamaz?
SINAV
A) Doğal kaynakların potansiyeli ve onların
kullanımı arasında dengesiz, büyük bir
uçurum vardır.
B) Ülkeler arasında, ticaret sistemlerinin
gelişmesine bağlı olarak kaynak paylaşımı
artmıştır.
C) Gelişmiş ülkelerin ihtiyaçlarını karşılamak
için kullandıkları kaynak oranı gelişmemiş
ülkelerinkinden daha fazladır.
D) Doğal kaynaklar hızlı ve aşırı kullanılmaya
devam ederse dünyadaki yaşam koşulları
canlıları zorlayacaktır.
E) Günümüzde dünyanın taşıma
kapasitesi aşılmış, kaynaklar ihtiyaçları
karşılayamayacak duruma gelmiştir.

39. Ara çe ar ha sa B 38. Ekolojik ayak izi, insanların kullandığı yenilenebilir kaynakları sağlayabilmek için gereken, biyolojik olarak verimli toprak ve suyun bulunduğu alanın hesabıdır. Ekolojik ayak izi, 1961-2007 yılları arasında iki katına çıkmıştır. 2007 yılında insanların toplam ayak izi 18 milyar kha, yani kişi başına 2,7 kha olarak hesaplandı. (Ekolojik ayak izi küresel haklar kısaca kha olarak hesaplanır.) Dünyanın kapasitesi ise yalnızca 11.9 milyar kha'dır. Bu da kişi başına 1,8 kha eder. Bu şekilde yaşamaya devam edersek ihtiyaçlarımızı karşılamak için 2050 yılında 2,8 gezegene ihtiyacımız olacak. Bir Amerikalının ayak izi 43 Afrikalınınkine eşit. Dünyadaki herkes ABD'deki ortalama bir vatandaşın tüketim alışkanlıklarına sahip olsa ihtiyaçlarımızın karşılanabilmesi için 4,5 gezegene ihtiyacımız olur. Bu bilgiye göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? SINAV A) Doğal kaynakların potansiyeli ve onların kullanımı arasında dengesiz, büyük bir uçurum vardır. B) Ülkeler arasında, ticaret sistemlerinin gelişmesine bağlı olarak kaynak paylaşımı artmıştır. C) Gelişmiş ülkelerin ihtiyaçlarını karşılamak için kullandıkları kaynak oranı gelişmemiş ülkelerinkinden daha fazladır. D) Doğal kaynaklar hızlı ve aşırı kullanılmaya devam ederse dünyadaki yaşam koşulları canlıları zorlayacaktır. E) Günümüzde dünyanın taşıma kapasitesi aşılmış, kaynaklar ihtiyaçları karşılayamayacak duruma gelmiştir.