Soru:

39 AYT/Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 38. Bir yıl boyunca ihraç edilen mallardan elde edilen para, ithal edilen mallar

39
AYT/Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1
38. Bir yıl boyunca ihraç edilen mallardan elde edilen
para, ithal edilen mallara ödenen paradan az ise dış
ticaret açığı oluşur.
Türkiye'de dış ticaret açığının olması aşağıdaki-
lerden hangisiyle ilgili değildir?
A) Tarımda verimin düşük olmasıyla
B) Sanayinin yeterince gelişmemiş olmasıyla
CY Nüfus artış hızının fazla olmasıyla
D) Daha çok sanayi ürünü ithal etmesiyle
E) Pazar sorununun olmasıyla

39 AYT/Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 38. Bir yıl boyunca ihraç edilen mallardan elde edilen para, ithal edilen mallara ödenen paradan az ise dış ticaret açığı oluşur. Türkiye'de dış ticaret açığının olması aşağıdaki- lerden hangisiyle ilgili değildir? A) Tarımda verimin düşük olmasıyla B) Sanayinin yeterince gelişmemiş olmasıyla CY Nüfus artış hızının fazla olmasıyla D) Daha çok sanayi ürünü ithal etmesiyle E) Pazar sorununun olmasıyla