Soru:

39. Bir komünitede simbiyotik yaşam ilişkist görülen canlılarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) İki canlı tür

39. Bir komünitede simbiyotik yaşam ilişkist görülen canlılarla
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) İki canlı türünün de yarar sağladığı simbiyotik ilişkiye mu-
tualizm adı verilir.
+
B) simbiyotik ilişkisi bozulan canlıların hiçbiri bu durumdan
yarar sağlamaz.
C) İki canlı türünden en az biri kesinlikle fayda veya zarar gö-
rür.
D) Aynı tür canlılar arasında görülmez.
E) Bir prokaryot canlı ile ökaryot canlı arasında olabilir.

39. Bir komünitede simbiyotik yaşam ilişkist görülen canlılarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) İki canlı türünün de yarar sağladığı simbiyotik ilişkiye mu- tualizm adı verilir. + B) simbiyotik ilişkisi bozulan canlıların hiçbiri bu durumdan yarar sağlamaz. C) İki canlı türünden en az biri kesinlikle fayda veya zarar gö- rür. D) Aynı tür canlılar arasında görülmez. E) Bir prokaryot canlı ile ökaryot canlı arasında olabilir.