%71 Dev İndirimde Son Gün 19 Mayıs! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Biyoloji Soruları

TYT, AYT, YKS, LGS, KPSS, ALES hazırlık sürecinde dilediğin dersten soru çözüm desteği almak ister misin? Kunduz’a sorularını sor, alanında uzman eğitmenler cevaplasın.
nda
hem
CO₂
Alveol
11.
Y
Kan akış yönü
Yukarıda alveoller ile alveolleri saran kılcal damarlar arasındaki
gaz değişim yönleri gösterilmiştir.
Buna göre,
I.
N
D) I ve II
Karbondioksidin Z yönünde geçmesi kanın pH değerini
düşürür.
ix
Y ve Z geçişleri için ATP tüketimi olmaz. V
III. Oksijenin Y yönünde geçmesi kan pH değerini yükseltir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) II ve III
9. İnsanda akciğ
1. Yapısında
II. Yapısın
III. Düzenl
sine n
Kutle
20
yargıların
A) Yalnız
ları
10. In
h
Biyoloji
Kan Dolaşımı
nda hem CO₂ Alveol 11. Y Kan akış yönü Yukarıda alveoller ile alveolleri saran kılcal damarlar arasındaki gaz değişim yönleri gösterilmiştir. Buna göre, I. N D) I ve II Karbondioksidin Z yönünde geçmesi kanın pH değerini düşürür. ix Y ve Z geçişleri için ATP tüketimi olmaz. V III. Oksijenin Y yönünde geçmesi kan pH değerini yükseltir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III E) II ve III 9. İnsanda akciğ 1. Yapısında II. Yapısın III. Düzenl sine n Kutle 20 yargıların A) Yalnız ları 10. In h
Yazıt Yayınları
10. İnsanın solunum sistemi aşağıda verilen özelliklerden
hangisine sahip değildir?
A) Gaz değişiminin gerçekleşebilmesi için ince bir yüzeye sa-
hiptir.
B) Alveoller geniş bir yüzey alanı oluşturur.
C) Havanın serbest oksijeninden bu sayede yararlanılır.
Drv
Vücut içine çekilmiş ve nemli bir iç yüzeye sahiptir.
EX Alınan gazların dokulara iletimini sağlar.
Biyoloji
Solunum Sistemine Giriş
Yazıt Yayınları 10. İnsanın solunum sistemi aşağıda verilen özelliklerden hangisine sahip değildir? A) Gaz değişiminin gerçekleşebilmesi için ince bir yüzeye sa- hiptir. B) Alveoller geniş bir yüzey alanı oluşturur. C) Havanın serbest oksijeninden bu sayede yararlanılır. Drv Vücut içine çekilmiş ve nemli bir iç yüzeye sahiptir. EX Alınan gazların dokulara iletimini sağlar.
9. İnsanda akciğerlerle ilgili,
1. Yapısındaki düz kaslar sayesinde çalışması istemsizdir.
Yapısında bulunan bağ doku lifleri esnekliğini sağlar.
M.
L
Büzenli egzersiz yapılması iç kapasitesinin genişleme-
sine neden olabilir.
11.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız III
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III.
Biyoloji
Solunum Sistemine Giriş
9. İnsanda akciğerlerle ilgili, 1. Yapısındaki düz kaslar sayesinde çalışması istemsizdir. Yapısında bulunan bağ doku lifleri esnekliğini sağlar. M. L Büzenli egzersiz yapılması iç kapasitesinin genişleme- sine neden olabilir. 11. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız III B) I ve II D) II ve III C) I ve III E) I, II ve III.
9. İnsanın sindirim sisteminde meydana gelen hidroliz
tepkimeleri sonucu oluşan monomer besinlerin tümü-
nün,
I → buluştuğu ilk yapı
|| → emilim olayından sonra buluştukları ilk yapı
aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir?
I
(A) ce bağırsak
-BKaraciğer
Kalbin sağ kulakçığı
-D) Ince bağırsak
E) Altana toplardamar
||
Sol köprücük altı
toplardamarı
Kalbin sağ kulakçığı
Üst ana toplardamar
Kalbin sağ kulakçığı
Sağ köprücük altı
toplardamarı
Biyoloji
Besinlerin Kimyasal Sindirimi ve Emilimi
9. İnsanın sindirim sisteminde meydana gelen hidroliz tepkimeleri sonucu oluşan monomer besinlerin tümü- nün, I → buluştuğu ilk yapı || → emilim olayından sonra buluştukları ilk yapı aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir? I (A) ce bağırsak -BKaraciğer Kalbin sağ kulakçığı -D) Ince bağırsak E) Altana toplardamar || Sol köprücük altı toplardamarı Kalbin sağ kulakçığı Üst ana toplardamar Kalbin sağ kulakçığı Sağ köprücük altı toplardamarı
BİYOLOJİ
Depo polisakkariti
Yandaki deney düzeneğinin A koluna su, B koluna ise
su, nişasta, nişastayı monomerlerine kadar sindiren en-
zimler, nişasta ayıracı ve glikoz ayıracı eklenmiştir. A ve
B kollan arasında ise yan geçirgen zar bulunur. (Nişas-
ta ayıracı nişasta ile mavi- mor renk oluşturur. Glikoz
Su-
ayıracı glikoz ile kiremit kırmızısı renk oluşturur.)
Belirtilen deney düzeneğinde bir süre sonra gözlene-
bilecek olaylarla ilgili aşağıda verilen cümleleri doğ-
ru (D) ya da yanlış (Y) olarak gruplandırınız.
2.
A
(
) 8 kolundaki nişasta fagositoz ile A koluna geçer.
Yan geçirgen zar
B
( ) Bir süre sonra B'den A'ya glikoz geçişi gözlenir.
( ) Nişasta ayıracı A koluna geçerek bu kolda mavi-mor renk oluşturur.
Su
Nişasta sindiren enzimler
Nişasta ayıraci
( ) B kolundaki nişasta, enzimlerle glikozlara kadar parçalanır.
() B kolunda açığa çıkan glikozlar ile glikoz ayıracının etkileşimi sonucu ortamın kiremit kırmızısı rengine do
nüştüğü gözlenir.
Glikoz ayıraci
Nişasta
Biyoloji
Hücre Zarı ve Madde Geçişleri
BİYOLOJİ Depo polisakkariti Yandaki deney düzeneğinin A koluna su, B koluna ise su, nişasta, nişastayı monomerlerine kadar sindiren en- zimler, nişasta ayıracı ve glikoz ayıracı eklenmiştir. A ve B kollan arasında ise yan geçirgen zar bulunur. (Nişas- ta ayıracı nişasta ile mavi- mor renk oluşturur. Glikoz Su- ayıracı glikoz ile kiremit kırmızısı renk oluşturur.) Belirtilen deney düzeneğinde bir süre sonra gözlene- bilecek olaylarla ilgili aşağıda verilen cümleleri doğ- ru (D) ya da yanlış (Y) olarak gruplandırınız. 2. A ( ) 8 kolundaki nişasta fagositoz ile A koluna geçer. Yan geçirgen zar B ( ) Bir süre sonra B'den A'ya glikoz geçişi gözlenir. ( ) Nişasta ayıracı A koluna geçerek bu kolda mavi-mor renk oluşturur. Su Nişasta sindiren enzimler Nişasta ayıraci ( ) B kolundaki nişasta, enzimlerle glikozlara kadar parçalanır. () B kolunda açığa çıkan glikozlar ile glikoz ayıracının etkileşimi sonucu ortamın kiremit kırmızısı rengine do nüştüğü gözlenir. Glikoz ayıraci Nişasta
.
8
( ) Nişasta ayıracı A koll
3. Aşağıdaki X tablosunda bazı organeller Y tablosunda ise bu organeller ile ilgili bazı açıklamalar karışık olarak
verilmiştir.
→) işareti ile X tablosundaki organelleri Y tablosundaki açıklamalar ile doğru olarak eş-
Buna göre (-
leştiriniz.
. Ribozom
X
Mitokondri
Sentrozom
Golgi Aygit
Endoplazmik Retikulum
•
.
Y
Protein sentezleme
Hücre içi madde taşınmasını sağlama
Hücre bölünmesinde iğ ipliklerini oluşturma
Oli solunumla hücrenin ATP ihtiyacını karşılama
Salgı üretip, paketlenme
LISE BECERİ TEMELLİ ETKİNLİK - 23
9. SINIF
Biyoloji
Hücresel Yapılar ve Görevleri
. 8 ( ) Nişasta ayıracı A koll 3. Aşağıdaki X tablosunda bazı organeller Y tablosunda ise bu organeller ile ilgili bazı açıklamalar karışık olarak verilmiştir. →) işareti ile X tablosundaki organelleri Y tablosundaki açıklamalar ile doğru olarak eş- Buna göre (- leştiriniz. . Ribozom X Mitokondri Sentrozom Golgi Aygit Endoplazmik Retikulum • . Y Protein sentezleme Hücre içi madde taşınmasını sağlama Hücre bölünmesinde iğ ipliklerini oluşturma Oli solunumla hücrenin ATP ihtiyacını karşılama Salgı üretip, paketlenme LISE BECERİ TEMELLİ ETKİNLİK - 23 9. SINIF
UNITE-6
DOLAŞIM SİSTEMİ
3.Oncils hang
kapakçik yapıyor?
Kalbin yapısında bulunan biküspit, triküspit ve yarımay
kapakçıkları için,
1. kanın tek yönlü akmasını sağlana,
II. kulakçık ve karıncıklar arasında bulunma,
III. oksijence zengin ve fakir kanın karışmasını engelleme
özelliklerinden hangileri ortaktır?
raih
BYalnız
DI ve Ill
Cve Il
E) Il ve III
10.
Biyoloji
Kan Dolaşımı
UNITE-6 DOLAŞIM SİSTEMİ 3.Oncils hang kapakçik yapıyor? Kalbin yapısında bulunan biküspit, triküspit ve yarımay kapakçıkları için, 1. kanın tek yönlü akmasını sağlana, II. kulakçık ve karıncıklar arasında bulunma, III. oksijence zengin ve fakir kanın karışmasını engelleme özelliklerinden hangileri ortaktır? raih BYalnız DI ve Ill Cve Il E) Il ve III 10.
B
Genlerin Etkisi
ile Sentezlenen
Moleküller
Melanin
pigmenti
29. Aşağıdaki tabloda bir insan vücudunda genlerin etki-
si ile sentezlenen bazı moleküller ve üretim yerleri ve-
rilmiştir.
Glikoliz
enzimleri
Miyoglobin
molekülü
Hemoglobin
molekülü
AYT
B
Kas
Deri
Hücresi Hücresi
0
1
I ve II
0
1
1
0
0
Kemik
İliği
Hücresi
0
1
0
B
1
(1:Hücrede üretilebilen 0: Hücrede üretilemeyen)
E) Il ve III
Buna göre çeşitli dokularda bulunan hücrelerde ba-
zı moleküllerin ortak üretilmesine rağmen bazı mo-
leküllerin üretilememesi;
I. hücrelerde farklı nükleotit dizilimine sahip DNA mo-
lekülünün bulunması,
II. DNA molekülünün hücrelerde farklı gen aktivitesi
göstermesi,
ün bec
III. bazı hücrelerde ONA molekülünün olmaması.
yargılarından hangileri ile açıklanır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
31. Aşağıda D
tir.
X
Yeni z
Yeni :
D
Buna
Il num
ru ve
A)
D
1
32. P
m
B
Biyoloji
Genetik Şifre ve Protein Sentezi
B Genlerin Etkisi ile Sentezlenen Moleküller Melanin pigmenti 29. Aşağıdaki tabloda bir insan vücudunda genlerin etki- si ile sentezlenen bazı moleküller ve üretim yerleri ve- rilmiştir. Glikoliz enzimleri Miyoglobin molekülü Hemoglobin molekülü AYT B Kas Deri Hücresi Hücresi 0 1 I ve II 0 1 1 0 0 Kemik İliği Hücresi 0 1 0 B 1 (1:Hücrede üretilebilen 0: Hücrede üretilemeyen) E) Il ve III Buna göre çeşitli dokularda bulunan hücrelerde ba- zı moleküllerin ortak üretilmesine rağmen bazı mo- leküllerin üretilememesi; I. hücrelerde farklı nükleotit dizilimine sahip DNA mo- lekülünün bulunması, II. DNA molekülünün hücrelerde farklı gen aktivitesi göstermesi, ün bec III. bazı hücrelerde ONA molekülünün olmaması. yargılarından hangileri ile açıklanır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III 31. Aşağıda D tir. X Yeni z Yeni : D Buna Il num ru ve A) D 1 32. P m B
N
doga
1. Gelişmiş bitki ve hayvan hücrelerinin karşılaştırıldığı aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri doldurunuz.
Hayvan Hücresi
Gelişmiş Bitki Hücresi
Hücre zannin üzerinde çeper
Lizozom organel.
Kloroplast.
Sentrozom
Depo polisakkant
una su B koluna ise
HÜCRE
.Hücre zarının üzerinde çeper
Lizozom organel
Kloroplast
Sentrozom
Depo polisakkar
Biyoloji
Hücresel Yapılar ve Görevleri
N doga 1. Gelişmiş bitki ve hayvan hücrelerinin karşılaştırıldığı aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri doldurunuz. Hayvan Hücresi Gelişmiş Bitki Hücresi Hücre zannin üzerinde çeper Lizozom organel. Kloroplast. Sentrozom Depo polisakkant una su B koluna ise HÜCRE .Hücre zarının üzerinde çeper Lizozom organel Kloroplast Sentrozom Depo polisakkar
chu
L
7. Duchenne sendromu, kasların gittikçe zayıflaması ve eşgü-
düm kaybı ile kendini göstermektedir. Bu hastalık ile etki-
Jenmiş bireyler nadiren yirmili yaşlara kadar yaşamaktadır.
Araştırmacılar, bozukluğun distrofin adlı anahtar kas pro-
teinin yokluğundan kaynaklandığını saptamış ve bu prote-
ini şifreleyen genin X kromozomu üzerinde çekinik alel ile
taşındığını belirlemiştir.
C
Duchenne sendromu ile ilgili,
I. Eşeye bağlı kalıtım örneğidir.
II. Yaşam sürelerinin kısa olması bu genin popülasyonda
yayılma hızını azaltır.
III. Erkek bireylerde bu özelliğin ortaya çıkabilmesi için
alellerin ikisinin de aynı olması gerekir.
IV. Bu hastalığa kadınlara oranla erkeklerde daha sık
rastlanır.
X
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) H
S
B), Yalnız III
Tory
10. Sınıf Biyoloji Soru Bankası
D) II, III ve IV
LCL ve tit
E) I, II, III ve IV
Biyoloji
Kalıtımın Genel İlkeleri
chu L 7. Duchenne sendromu, kasların gittikçe zayıflaması ve eşgü- düm kaybı ile kendini göstermektedir. Bu hastalık ile etki- Jenmiş bireyler nadiren yirmili yaşlara kadar yaşamaktadır. Araştırmacılar, bozukluğun distrofin adlı anahtar kas pro- teinin yokluğundan kaynaklandığını saptamış ve bu prote- ini şifreleyen genin X kromozomu üzerinde çekinik alel ile taşındığını belirlemiştir. C Duchenne sendromu ile ilgili, I. Eşeye bağlı kalıtım örneğidir. II. Yaşam sürelerinin kısa olması bu genin popülasyonda yayılma hızını azaltır. III. Erkek bireylerde bu özelliğin ortaya çıkabilmesi için alellerin ikisinin de aynı olması gerekir. IV. Bu hastalığa kadınlara oranla erkeklerde daha sık rastlanır. X yargılarından hangileri yanlıştır? A) H S B), Yalnız III Tory 10. Sınıf Biyoloji Soru Bankası D) II, III ve IV LCL ve tit E) I, II, III ve IV
27. Karbonhidratlar, yağlar ve proteinler hidroliz
tepkimeleriyle yapı taşlarına ayrılırlar ve hücre
solunumunda hammadde olarak kullanılırlar.
Bu üç organik madde monomerlerinin aerobik
solunumda kullanılmaları sonucu;
1. CO₂,
II. NH3,
III. O2
maddelerinden hangileri ortak olarak açığa çıkar?
A) Yalnız I
D) I ve ll
B) Yalnız II
E) II ve III
C) Yalnız III
MC
ifad
A)
30
Biyoloji
Hücresel Solunum
27. Karbonhidratlar, yağlar ve proteinler hidroliz tepkimeleriyle yapı taşlarına ayrılırlar ve hücre solunumunda hammadde olarak kullanılırlar. Bu üç organik madde monomerlerinin aerobik solunumda kullanılmaları sonucu; 1. CO₂, II. NH3, III. O2 maddelerinden hangileri ortak olarak açığa çıkar? A) Yalnız I D) I ve ll B) Yalnız II E) II ve III C) Yalnız III MC ifad A) 30
arların gi-
ce
Tsak
iğer
lp
damar-
tur?
Yalnız 3
Dolaşım sistemine ait damar çeşitlerinin damar
capları ile olan ilişkisi a > b> c olduğuna göre, bu
damarlarla ilgili,
g
ATC
Protein osmotik
basıncı
abc
> Damarlar
A) Yalnızl
CO₂ miktarı
40
abc
III
A Kanin akış
hızı
D) II ve III
№₂
a b c
11
grafiklerinden hangileri doğrudur?
B) I ve ll
Damarlar
OU
Damarlar
E) I, II ve I
C) I ve III
Biyoloji
Kan Dolaşımı
arların gi- ce Tsak iğer lp damar- tur? Yalnız 3 Dolaşım sistemine ait damar çeşitlerinin damar capları ile olan ilişkisi a > b> c olduğuna göre, bu damarlarla ilgili, g ATC Protein osmotik basıncı abc > Damarlar A) Yalnızl CO₂ miktarı 40 abc III A Kanin akış hızı D) II ve III №₂ a b c 11 grafiklerinden hangileri doğrudur? B) I ve ll Damarlar OU Damarlar E) I, II ve I C) I ve III
V
9
A₁ A1 A202, 303, A4 By, A&P= *
Bir türde A karakteri için 5 farklı alel gen, B karakteri için
3 farklı alel gen bulunmaktadır.
B₁B₁, B₂ B₂ 3-133 → 3
Buna göre, A ve B karakterleri açısından tür içinde bu-
lunabilecek homozigot genotip çeşidi sayısı maksi-
mum kaçtır?
(Genler bağımsızdır.)
A) 15
B) 30
C) 45
D) 60
E90
Biyoloji
Kalıtımın Genel İlkeleri
V 9 A₁ A1 A202, 303, A4 By, A&P= * Bir türde A karakteri için 5 farklı alel gen, B karakteri için 3 farklı alel gen bulunmaktadır. B₁B₁, B₂ B₂ 3-133 → 3 Buna göre, A ve B karakterleri açısından tür içinde bu- lunabilecek homozigot genotip çeşidi sayısı maksi- mum kaçtır? (Genler bağımsızdır.) A) 15 B) 30 C) 45 D) 60 E90
19. Çevrenin canlı (biyotik) elemanları görev yönüyle üreticiler,
tüketiciler ve ayrıştırıcılar olarak üç bölümde incelenirler.
Bu canlı grupları ile ilgili aşağıdaki açıklamaların han-
gisi yanlıştır?
A) Ayrıştırıcıların beslenmesinde hücre dışına sindirim en-
zimi salgılanması görülür.
B) Üreticiler ürettikleri besinlerle hem kendilerinin hem de
heterotrofların besin ihtiyaçlarını karşılar.
C) Heterotrof özellik de gösterebilen canlıların bazıları fo-
tosentezle besin üretebilirler.
D) Üretici canlıların bazıları bir hücreli, bazıları ise çok hüc-
relidir.
E) Ayrıştırıcı olarak görev yapan canlılar inorganik mole-
küllerin organik moleküllere dönüşümünü sağlarlar.
Biyoloji
Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması
19. Çevrenin canlı (biyotik) elemanları görev yönüyle üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılar olarak üç bölümde incelenirler. Bu canlı grupları ile ilgili aşağıdaki açıklamaların han- gisi yanlıştır? A) Ayrıştırıcıların beslenmesinde hücre dışına sindirim en- zimi salgılanması görülür. B) Üreticiler ürettikleri besinlerle hem kendilerinin hem de heterotrofların besin ihtiyaçlarını karşılar. C) Heterotrof özellik de gösterebilen canlıların bazıları fo- tosentezle besin üretebilirler. D) Üretici canlıların bazıları bir hücreli, bazıları ise çok hüc- relidir. E) Ayrıştırıcı olarak görev yapan canlılar inorganik mole- küllerin organik moleküllere dönüşümünü sağlarlar.
1.
Aşağıdaki tabloda dört farklı omurgalı hayvan türünün ergin
bireylerindeki bazı özelliklerin bulunma (+) ve bulunmama
(-) durumları gösterilmiştir.
Özellik
Tüy
Solungaç Solunumu
Sabit Vücut Sıcaklığı
Kemik Yapılı İskelet
Kıl
A) I ve III
+
D) I, II ve II
I
B) II ve IV
+
+
I
Türler
||
1
+
1
I
1
I
+ +
+
E) I, II ve IV
+
IV
1
1
Bu tablodaki bilgilere göre,
I. I numaralı canlının akciğerlerine bağlı hava keşeleri bu-
lunur.
-
II. Il numaralı canlı, dış döllenme dış gelişme gösterir.
III. III numaralı canlıda yavru bakımı görülmez.
IV. IV numaralı canlının kalbi dört bölmelidir.
ifadelerinden hangileri söylenebilir?
+
1
C) II ve IV
hry yayınları
Biyoloji
Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması
1. Aşağıdaki tabloda dört farklı omurgalı hayvan türünün ergin bireylerindeki bazı özelliklerin bulunma (+) ve bulunmama (-) durumları gösterilmiştir. Özellik Tüy Solungaç Solunumu Sabit Vücut Sıcaklığı Kemik Yapılı İskelet Kıl A) I ve III + D) I, II ve II I B) II ve IV + + I Türler || 1 + 1 I 1 I + + + E) I, II ve IV + IV 1 1 Bu tablodaki bilgilere göre, I. I numaralı canlının akciğerlerine bağlı hava keşeleri bu- lunur. - II. Il numaralı canlı, dış döllenme dış gelişme gösterir. III. III numaralı canlıda yavru bakımı görülmez. IV. IV numaralı canlının kalbi dört bölmelidir. ifadelerinden hangileri söylenebilir? + 1 C) II ve IV hry yayınları
Aktif Öğrenme Yayınları
15. Aşağıda gösterildiği gibi X ve Y olarak iki deney kabına eşit
miktarda karaciğer ve eşit miktarda H,O, (hidrojen perok-
sit) eklenerek farklı sıcaklıklarda eşit süre ile bekletilmiştir.
Parça karaciğer
+
H₂O₂
Ezilmiş karaciğer
+
H₂O₂
X kabi (24 °C)
Y kabi (23 °C)
Deney süresinin sonunda Y deney kabında daha fazla
oksijen çıkışının olması;
D) I ve III
I. substrat yüzeyinin daha fazla olması,
II. katalaz enziminin substrata daha kısa zamanda etki et-
mesi,
III. sıcaklığın daha düşük olması
durumlarından hangileri ile açıklanabilir? (Karaciğerde
bulunan katalaz enzimi bir atık madde olan hidrojen pe-
roksidi su ve oksijene dönüştürür.)
A) Yalnız I
B) Yalnız
-E) Ivettt
6) Yalnız t
Biyoloji
Canlıların Temel Bileşenleri
Aktif Öğrenme Yayınları 15. Aşağıda gösterildiği gibi X ve Y olarak iki deney kabına eşit miktarda karaciğer ve eşit miktarda H,O, (hidrojen perok- sit) eklenerek farklı sıcaklıklarda eşit süre ile bekletilmiştir. Parça karaciğer + H₂O₂ Ezilmiş karaciğer + H₂O₂ X kabi (24 °C) Y kabi (23 °C) Deney süresinin sonunda Y deney kabında daha fazla oksijen çıkışının olması; D) I ve III I. substrat yüzeyinin daha fazla olması, II. katalaz enziminin substrata daha kısa zamanda etki et- mesi, III. sıcaklığın daha düşük olması durumlarından hangileri ile açıklanabilir? (Karaciğerde bulunan katalaz enzimi bir atık madde olan hidrojen pe- roksidi su ve oksijene dönüştürür.) A) Yalnız I B) Yalnız -E) Ivettt 6) Yalnız t