Soru:

%3D II IV Sadece sıcaklık ile mutlak nem arasındaki ilişki düşünüldüğünde, mutlak nemin dünyada en faz- la olması gereken yer haritada numaralandırılmış yerlerden hangisidir? A) I B) || C) II D) IV E)

%3D
II
IV
Sadece sıcaklık ile mutlak nem arasındaki ilişki
düşünüldüğünde, mutlak nemin dünyada en faz-
la olması gereken yer haritada numaralandırılmış
yerlerden hangisidir?
A) I
B) ||
C) II
D) IV
E) V
3.

%3D II IV Sadece sıcaklık ile mutlak nem arasındaki ilişki düşünüldüğünde, mutlak nemin dünyada en faz- la olması gereken yer haritada numaralandırılmış yerlerden hangisidir? A) I B) || C) II D) IV E) V 3.