Soru:

4. 1. Yeryüzünü şekilsel özelliklerinden dolayı bir bütün hâli algılamak oldukça güçtür. Bunu gidermek için yeryüzü, do- ğal uns

4.
1. Yeryüzünü şekilsel özelliklerinden dolayı bir bütün hâli
algılamak oldukça güçtür. Bunu gidermek için yeryüzü, do-
ğal unsurlara ya da insanın sosyal, kültürel ve ekonomik
etkinliklerine göre türdeş özellikli mekânlar belirlenerek
sınırlandırılmıştır. Buna göre bölge siniflamasi, şekilsel
(formal) bölgeler ve işlevsel (fonksiyonel) bölgeler olmak
üzere iki başlık altında toplanabilir.
Buna göre, Türkiye'de aşağıdaki bölgelerden hangisi
doğal şekilsel bölge siniflamasında yer alır?
Tür!
alar
.
de
AT Yoğun nüfuslu bölgeler
B Dağınık yerleşme bölgeleri
Akdeniz iklim bölgeleri
Fındık tarımı bölgesi
E) Sanayinin geliştiği bölgeler
sa
• ta
öze
nir

4. 1. Yeryüzünü şekilsel özelliklerinden dolayı bir bütün hâli algılamak oldukça güçtür. Bunu gidermek için yeryüzü, do- ğal unsurlara ya da insanın sosyal, kültürel ve ekonomik etkinliklerine göre türdeş özellikli mekânlar belirlenerek sınırlandırılmıştır. Buna göre bölge siniflamasi, şekilsel (formal) bölgeler ve işlevsel (fonksiyonel) bölgeler olmak üzere iki başlık altında toplanabilir. Buna göre, Türkiye'de aşağıdaki bölgelerden hangisi doğal şekilsel bölge siniflamasında yer alır? Tür! alar . de AT Yoğun nüfuslu bölgeler B Dağınık yerleşme bölgeleri Akdeniz iklim bölgeleri Fındık tarımı bölgesi E) Sanayinin geliştiği bölgeler sa • ta öze nir