Soru:

4. 2. Sanayileşme, şehirleşme ve göç olgularının toplumda meydana getirdiği çevresel, sosyal-kültürel ve ekonomik etkiler dikkat

4.
2.
Sanayileşme, şehirleşme ve göç olgularının toplumda
meydana getirdiği çevresel, sosyal-kültürel ve
ekonomik etkiler dikkate alındığında, aşağıda
verilenlerden hangisi doğal çevreye duyarlı şehir
odaklı çalışmalar arasında düşünülemez?
Doğal habitatı koruma
B) Dikey mimari ile alan tasarrufu sağlama
Motorlu araç kullanımını azaltma
D) Kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verme
EY Geri dönüşüm ile tasarruf sağlama

4. 2. Sanayileşme, şehirleşme ve göç olgularının toplumda meydana getirdiği çevresel, sosyal-kültürel ve ekonomik etkiler dikkate alındığında, aşağıda verilenlerden hangisi doğal çevreye duyarlı şehir odaklı çalışmalar arasında düşünülemez? Doğal habitatı koruma B) Dikey mimari ile alan tasarrufu sağlama Motorlu araç kullanımını azaltma D) Kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verme EY Geri dönüşüm ile tasarruf sağlama