Soru:

4. 2. Yamaç boyunca yükseldikçe ormanın görülme- ye başladığı yükseltiye, ormanın alt sınırı denir. Ormanın alt sinirini nem bel

4.
2. Yamaç boyunca yükseldikçe ormanın görülme-
ye başladığı yükseltiye, ormanın alt sınırı denir.
Ormanın alt sinirini nem belirler.
Türkiye 12.000 den fazla
bitki çeşitliliği yönünden er
da yer alır.
Bu durum Türkiye'nin;
1. Farklı jeolojik dönem
II. İklim çeşidinin fazla
VII. Zamanla iklim deği
W. Nüfusunun fazla ol
V. Yerşekillerinin eng
özelliklerinden hangi
Buna göre, yukarıdaki haritada numaralanmış
taralı alanlardan hangisinde ormanın alt sini-
rinin daha düşük olduğu söylenebilir?
A)
C) III
DIV E) V
C
B) ||
B) 11
A)

4. 2. Yamaç boyunca yükseldikçe ormanın görülme- ye başladığı yükseltiye, ormanın alt sınırı denir. Ormanın alt sinirini nem belirler. Türkiye 12.000 den fazla bitki çeşitliliği yönünden er da yer alır. Bu durum Türkiye'nin; 1. Farklı jeolojik dönem II. İklim çeşidinin fazla VII. Zamanla iklim deği W. Nüfusunun fazla ol V. Yerşekillerinin eng özelliklerinden hangi Buna göre, yukarıdaki haritada numaralanmış taralı alanlardan hangisinde ormanın alt sini- rinin daha düşük olduğu söylenebilir? A) C) III DIV E) V C B) || B) 11 A)