Soru:

4. Haritada Fatih Sultan Mehmet döneminde Osmanlı Devleti'nin hakim olduğu topraklar gösterilmiştir. CAP Nenorel *********** Sur

4.
Haritada Fatih Sultan Mehmet döneminde Osmanlı
Devleti'nin hakim olduğu topraklar gösterilmiştir.
CAP
Nenorel
***********
Sur
Ps
Su
OSMANI
Diego
310
Buna göre Fatih döneminde ele geçirilen böl-
gelerin coğrafi ve stratejik özellikleri birlikte
düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi söy-
lenemez?
A) Karadeniz ve Akdeniz arasındaki ticaret yolları-
nin Osmanlı Devleti'nin denetiminde olduğu
B) Bizans İmparatorluğu'nu diriltme umutlarını sön-
dürme siyaseti izlendiği
C) Rusya'nın güneyinde önemli üsler ele geçirildiği
D) İpek ve Baharat yollarının kontrolüne önem ve-
rildiği
E) Donanmanın denizaşırı sefer yapabilecek ko-
numda olduğu

4. Haritada Fatih Sultan Mehmet döneminde Osmanlı Devleti'nin hakim olduğu topraklar gösterilmiştir. CAP Nenorel *********** Sur Ps Su OSMANI Diego 310 Buna göre Fatih döneminde ele geçirilen böl- gelerin coğrafi ve stratejik özellikleri birlikte düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi söy- lenemez? A) Karadeniz ve Akdeniz arasındaki ticaret yolları- nin Osmanlı Devleti'nin denetiminde olduğu B) Bizans İmparatorluğu'nu diriltme umutlarını sön- dürme siyaseti izlendiği C) Rusya'nın güneyinde önemli üsler ele geçirildiği D) İpek ve Baharat yollarının kontrolüne önem ve- rildiği E) Donanmanın denizaşırı sefer yapabilecek ko- numda olduğu