Soru:

4. IV 30 Yil boyunca alçalıcı hava hareketlerinin görüldüğü yüksek basınç alanlarında nem oranları az, sıcaklık farkı fazladır.

4.
IV
30
Yil boyunca alçalıcı hava hareketlerinin görüldüğü
yüksek basınç alanlarında nem oranları az, sıcaklık
farkı fazladır. Bu durum bu bölgelerde fiziksel çö-
zünmenin fazla olmasına neden olur.
Buna göre, yukarıdaki haritada numaralandırıl-
mış alanların hangisinde bahsedilen durumda
olduğu gibi fiziksel çözünme fazla değildir?
DIV
AI
E) V
B) II
C) III

4. IV 30 Yil boyunca alçalıcı hava hareketlerinin görüldüğü yüksek basınç alanlarında nem oranları az, sıcaklık farkı fazladır. Bu durum bu bölgelerde fiziksel çö- zünmenin fazla olmasına neden olur. Buna göre, yukarıdaki haritada numaralandırıl- mış alanların hangisinde bahsedilen durumda olduğu gibi fiziksel çözünme fazla değildir? DIV AI E) V B) II C) III