Soru:

4 LP12COGSB20-078 4. Bitki ve hayvan kalıntılarının belli ortamlarda birikmesi ve zamanla kayaç hâline dönüşmesiyle organik tort

4
LP12COGSB20-078
4.
Bitki ve hayvan kalıntılarının belli ortamlarda birikmesi ve
zamanla kayaç hâline dönüşmesiyle organik tortul kayaç-
lar meydana gelir. Bu kayaçlar oluştukları dönemler hak-
kında bize bilgi verir.
Buna göre aşağıdaki kayaçlardan hangisi oluştuğu jeo-
tojk devir hakkında daha fazla bilgi verir?
A) Kalker
B) Linyit
C) Jips
D) Gabro
E) Volkan cami
Kayaçlar ve topoğrafya ile ilgili aşağıdaki bilgilerden
5.

4 LP12COGSB20-078 4. Bitki ve hayvan kalıntılarının belli ortamlarda birikmesi ve zamanla kayaç hâline dönüşmesiyle organik tortul kayaç- lar meydana gelir. Bu kayaçlar oluştukları dönemler hak- kında bize bilgi verir. Buna göre aşağıdaki kayaçlardan hangisi oluştuğu jeo- tojk devir hakkında daha fazla bilgi verir? A) Kalker B) Linyit C) Jips D) Gabro E) Volkan cami Kayaçlar ve topoğrafya ile ilgili aşağıdaki bilgilerden 5.