Soru:

4. Türkiye'de küçükbaş hayvancılık daha çok koyun ve keçi tür- leriyle, büyükbaş hayvancılık daha çok sığır ve manda türle- riyl

4. Türkiye'de küçükbaş hayvancılık daha çok koyun ve keçi tür-
leriyle, büyükbaş hayvancılık daha çok sığır ve manda türle-
riyle yapılır. Bu hayvancılık faaliyetlerinin hayvanların ilkbahar
ve yaz aylarında otlaklarda, sonbahar ve kış aylarında ahır
veya ağıllarda kaba yemle beslenmesi şeklinde yapılmasına
mera (otlak) hayvancılığı denir. Mera (otlak) hayvancılığı, yaz
yağışlarıyla yeşeren gür çayır örtüsünün bulunduğu bölgeler-
de daha çok büyükbaş hayvancılık, bozkır örtüsünün yaygın
olduğu bölgelerde daha çok küçükbaş hayvancılık şeklinde
yapılır.
B
*
Buna göre mera (otlak) hayvancılığı, haritada numaralan-
dırılan illerin hangilerinde daha çok büyükbaş ve hangi-
sinde daha çok küçükbaş hayvanlarla yapılır?
Büyükbaş
Küçükbaş
A)
I ve V
II, III, IV
B)
ve H
I, IV, V
C)
ve V
D)
Ill ve V
II, IV
E) IV ve V
!!!

4. Türkiye'de küçükbaş hayvancılık daha çok koyun ve keçi tür- leriyle, büyükbaş hayvancılık daha çok sığır ve manda türle- riyle yapılır. Bu hayvancılık faaliyetlerinin hayvanların ilkbahar ve yaz aylarında otlaklarda, sonbahar ve kış aylarında ahır veya ağıllarda kaba yemle beslenmesi şeklinde yapılmasına mera (otlak) hayvancılığı denir. Mera (otlak) hayvancılığı, yaz yağışlarıyla yeşeren gür çayır örtüsünün bulunduğu bölgeler- de daha çok büyükbaş hayvancılık, bozkır örtüsünün yaygın olduğu bölgelerde daha çok küçükbaş hayvancılık şeklinde yapılır. B * Buna göre mera (otlak) hayvancılığı, haritada numaralan- dırılan illerin hangilerinde daha çok büyükbaş ve hangi- sinde daha çok küçükbaş hayvanlarla yapılır? Büyükbaş Küçükbaş A) I ve V II, III, IV B) ve H I, IV, V C) ve V D) Ill ve V II, IV E) IV ve V !!!