Soru:

40. 38. Aşağıdakilerden hangisinin Türkiye'de kültür turizmi- nin gelişmesine katkısı diğerlerine göre daha azdır? A Efes ören y

40.
38. Aşağıdakilerden hangisinin Türkiye'de kültür turizmi-
nin gelişmesine katkısı diğerlerine göre daha azdır?
A Efes ören
yerleri
By Uludağ
kayak merkezi
Cşanlıurfa Şehir Müzesi
D) Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi
2) Mardin'in geleneksel mimari eserleri
11
AYT "Donetello Kafası Deneme 2"-2103/02

40. 38. Aşağıdakilerden hangisinin Türkiye'de kültür turizmi- nin gelişmesine katkısı diğerlerine göre daha azdır? A Efes ören yerleri By Uludağ kayak merkezi Cşanlıurfa Şehir Müzesi D) Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi 2) Mardin'in geleneksel mimari eserleri 11 AYT "Donetello Kafası Deneme 2"-2103/02