Soru:

40. Dünya'daki şehirler fonksiyonel özellikleriyle küresel, bölgesel ve yerel olmak üzere farklı büyüklükte etki alanı oluşturur

40. Dünya'daki şehirler fonksiyonel özellikleriyle küresel, bölgesel
ve yerel olmak üzere farklı büyüklükte etki alanı oluştururlar.
Buna göre aşağıda verilen şehirlerden hangisi, diğer dördün-
den farklı bir nedene bağlı olarak etki alanı oluşturmuştur?
A) Rotterdam
B) Washington
C) Moskova
D) Brüksel
E) Ankara

40. Dünya'daki şehirler fonksiyonel özellikleriyle küresel, bölgesel ve yerel olmak üzere farklı büyüklükte etki alanı oluştururlar. Buna göre aşağıda verilen şehirlerden hangisi, diğer dördün- den farklı bir nedene bağlı olarak etki alanı oluşturmuştur? A) Rotterdam B) Washington C) Moskova D) Brüksel E) Ankara