Soru:

40. • Üye ülkeler arasında ticaretin serbestleşmesi, gümrük birliği ve ortak pazar hedeflerinin gerçekleştirilmesi amacıyla 26 M

40. • Üye ülkeler arasında ticaretin serbestleşmesi, gümrük
birliği ve ortak pazar hedeflerinin gerçekleştirilmesi
amacıyla 26 Mart 1991 tarihinde kurulmuştur.
• Merkezi Montevideo'da yer
almaktadır.
• Ham petrol, altın, kahve, mısır, soya fasulyesi, canlı
hayvan ve otomobil bu örgüte üye olan ülkelerin ihraç
ettiği başlıca ürünlerdir.
Verilen özellikler aşağıdaki ticari örgütlerden hangisi-
ne aittir?
A) Avrupa Birliği (AB)
B) Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR)
C) Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT)
D) Karadeniz Ekonomik İş Birliği (KEI)
E) Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi (NAFTA)

40. • Üye ülkeler arasında ticaretin serbestleşmesi, gümrük birliği ve ortak pazar hedeflerinin gerçekleştirilmesi amacıyla 26 Mart 1991 tarihinde kurulmuştur. • Merkezi Montevideo'da yer almaktadır. • Ham petrol, altın, kahve, mısır, soya fasulyesi, canlı hayvan ve otomobil bu örgüte üye olan ülkelerin ihraç ettiği başlıca ürünlerdir. Verilen özellikler aşağıdaki ticari örgütlerden hangisi- ne aittir? A) Avrupa Birliği (AB) B) Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) C) Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) D) Karadeniz Ekonomik İş Birliği (KEI) E) Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi (NAFTA)