Soru:

44 42 40 Once deki oğu sına en ir? 8. Coğrafya öğretmeni Başak Hanım, yer şekillerinin oluşumu ile ilgili 100 puanlık aşağıdaki

44
42
40
Once
deki
oğu
sına
en
ir?
8.
Coğrafya öğretmeni Başak Hanım, yer şekillerinin oluşumu
ile ilgili 100 puanlık aşağıdaki gibi bir sınav hazırlayarak
öğrencilerden doldurmalarını istemiştir. Öğrencilerden
bazılarının kâğıtları aşağıdaki gibidir.
Isim: Ecem
Isim: Zeynep
Oluşturan
Yer Şekli
Yer Şekli
Diş Kuvvet
Oluşturan
Dis Kuvvet
Tafoni
Rüzgâr
Tafoni
Buzul
Sirk
Akarsu
Sirk
Buzul
Akarsu
Kırgıbayır
Kırgıbayır
Akarsu
Hamada
Buzul
Hamada
Rüzgâr
Plato
Akarsu
Plato
Akarsu
(Her soru 20 puan)
(Her soru 20 puan)
İsim: Zehra
Oluşturan
Yer Şekli
Dış Kuvvet
Tafoni
Akarsu
Sirk
Rüzgâr
Kırgıbayır
Akarsu
Hamada Rüzgâr
Plato
Buzul
(Her soru 20 puan)
İsim: Elif
İsim: Betül
Oluşturan
Yer Şekli
Diş Kuvvet
Tafoni
Rüzgâr
Sirk
Buzul
Kırgıbayır
Rüzgâr
Hamada
Buzul
Plato
Akarsu
(Her soru 20 puan)
Yer Şekli
Oluşturan
Dis Kuvvet
Tafoni
Rüzgâr
Sirk
Buzul
Kırgıbayır
Akarsu
Hamada Rüzgâr
Plato
Akarsu
(Her soru 20 puan)
Buna göre, öğrencilerden hangisi sınavdan en yüksek
puanı almıştır?
A) Ecem
B) Zeynep
C) Zehra
D) Betül
E) Elif
9.
10.

44 42 40 Once deki oğu sına en ir? 8. Coğrafya öğretmeni Başak Hanım, yer şekillerinin oluşumu ile ilgili 100 puanlık aşağıdaki gibi bir sınav hazırlayarak öğrencilerden doldurmalarını istemiştir. Öğrencilerden bazılarının kâğıtları aşağıdaki gibidir. Isim: Ecem Isim: Zeynep Oluşturan Yer Şekli Yer Şekli Diş Kuvvet Oluşturan Dis Kuvvet Tafoni Rüzgâr Tafoni Buzul Sirk Akarsu Sirk Buzul Akarsu Kırgıbayır Kırgıbayır Akarsu Hamada Buzul Hamada Rüzgâr Plato Akarsu Plato Akarsu (Her soru 20 puan) (Her soru 20 puan) İsim: Zehra Oluşturan Yer Şekli Dış Kuvvet Tafoni Akarsu Sirk Rüzgâr Kırgıbayır Akarsu Hamada Rüzgâr Plato Buzul (Her soru 20 puan) İsim: Elif İsim: Betül Oluşturan Yer Şekli Diş Kuvvet Tafoni Rüzgâr Sirk Buzul Kırgıbayır Rüzgâr Hamada Buzul Plato Akarsu (Her soru 20 puan) Yer Şekli Oluşturan Dis Kuvvet Tafoni Rüzgâr Sirk Buzul Kırgıbayır Akarsu Hamada Rüzgâr Plato Akarsu (Her soru 20 puan) Buna göre, öğrencilerden hangisi sınavdan en yüksek puanı almıştır? A) Ecem B) Zeynep C) Zehra D) Betül E) Elif 9. 10.